• Før eller siden må det underkommuniserte spørsmålet om kjernkraft i lys av utslippsmålene og bærekraft komme på dagsordenen, argumenterer Seniortanken. Her kjøletårnene til atomkraftverket Cattenom i Frankrike, et av landets største med netto strømproduksjon på ca. 32.000 GWt per år. Egil Eriksson

En framtidsrettet energi- og klimapolitikk krever bedre faktaforståelse og nye tanker

DEBATT: Om utslippsmålene skal nås, er neste generasjon av kjernekraft eneste realistiske alternativ når verdens energibehov vil øke og andelen av fossil kraft i verden vil gå ned.