• Ordførarane (frå venstre) Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger, Stanley Wirak (Ap) i Sandnes, Ole Ueland (H) i Sola og Kristine Enger (Ap) i Randaberg styrer i ein og same felles arbeids- og busettingsmarknad, – men sit òg på kvar si tue og prioriterer ikkje alltid i heilskap og langsiktig. Fredrik Refvem

Kommunedebatten: Har Stavanger-regionen dei rette føresetnadene for å skapa gode løysingar?

KRONIKK: Kva hadde skjedd med regionen vår dersom Stortinget ikkje hadde slått saman Stavanger, Madla og ein del av Hetland i 1965, og Sandnes det same med Høle, Høyland og den andre delen av Hetland?