• Bystyret i Stavanger vil kutte byens klimautslipp med 80 prosent i løpet av 12 år, men uten å peke på virkemidler. Det første og enkle grepet kunne være å forby gamle vedovner, som tar livet av 1700 nordmenn i året, 16 ganger flere enn drepte i trafikken. Kåre Eikeland (2002, utsnitt)

Stavangers klimaplan: Hvem står ansvarlig om 12 år? Hva med tiltak og penger? Og hva med vedovnene?

KRONIKK: Noen av de siste par tiårs råeste oljeoppsnakkere i Stavanger bystyre snudde sist mandag, men uten å si sorry, vi tok feil. Nei, de fortsatte som om ingenting hadde skjedd. De bare skiftet side og begynte å ri to hester samtidig. Er det mulig?