Busser over Domkirkeplassen vil styrke både bussveien og byen

DEBATT: Bussveien må holdes unna den allerede overbelastede Jernbaneveien i Stavanger. Den må gå over Domkirkeplassen. Det vil bringe de reisende dit de fleste skal, og det vil sikre et yrende folkeliv i byens sentrale uterom.

Med avbrudd gikk det busser på Domkirkeplassen i Stavanger fram til 2007. Skal vi nå kollektivmålene fra både Stortinget, fylket og kommunen, må sentrumsplanen i Stavanger legge til rette for at bussveien legges over Domkirkeplassen.

Debattinnlegg

 • Per Th. Grimnes
  Sivilarkitekt MNAL, Stavanger
 • Nils Jacobsen
  Sivilarkitekt MNAL, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Politikerne skal snart behandle den nye kommunedelplanen for Stavanger sentrum. Det legges opp til å doble aktiviteten, uten å øke bruken av privatbil. Flere skal ta bussen, sykle eller gå. Dette er fastslått i Stortinget, på fylkesnivå og i Stavanger kommune.

Bompenger og rushtidsavgift skal bidra til at folk lar bilen stå og heller velger miljøvennlig transport. Kollektivtransport står helt sentralt. Det er da overraskende når vi i Aftenbladet 16. oktober leser at fylkessamferdselssjefens fremmer innsigelse til sentrumsplanen for Stavanger fordi den ikke åpner for et optimalt kollektivtilbud. Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtransport, men er avhengig av at det på kommunalt nivå, rent fysisk, legges til rette for et konkurransedyktig tilbud. Fylkessamferdselssjefen mener at sentrumsplanen ikke sikrer tilstrekkelig plass for bussen.

Dersom bussveien legges over Domkirkeplassen, vil to holdeplasser lenger nord dekke en langt større del av Stavanger sentrum (innenfor de to sirkelbuene øverst).

Busser krever plass

Byutviklingens lange linjer (BULL), avdeling Stavanger, har i uttalelser til planen og i flere avisinnlegg, påpekt behovet for langt større vektlegging av bussens plass i byen. Planforslagene som har vært til høring, har alle hatt hovedfokus på utbyggingsmuligheter. BULL har særlig etterlyst et tillitsvekkende konsept for hvordan bussveien møter sentrum. Så langt jobbes det med å presse bussveien inn på den allerede overbelastede Jernbaneveien foran buss- og jernbanestasjonen. En slik løsning er langt fra optimal sett i forhold til vårt historiske senter, og enda verre i forhold til en eventuell utbygging helt nord i sentrum – det dreier seg om gangavstander mellom 500 og 1000 meter.

Folkene forsvant med bussen

Kolumbus, fylkeskommunens kollektivselskap, kastet i fjor en brannfakkel inn i debatten om kollektivtransport i sentrum: «Kolumbus ser ingen annen løsning for Bussveien enn at den legges over Domkirkeplassen». Dette kunne vi lese på Aftenbladets forside, 24. august i fjor. Umiddelbart kom det pigger ut, mellom annet på lederplass i samme avis. Men meningene var delte. Bertel Viste, gammel torghandler, ble intervjuet i NRK Lokalen. Han mintes med vemod den gangen bussen tangerte Torget på vei over Domkirkeplassen. Da var det liv og røre, men «Folkene forsvant med bussen», sukket han.

Fram til 1989 var Haakon VIIs gate og Domkirkeplassen hovedtrasé for bybussene. Folk ble da bragt helt fram til sentrum. Problemet var at gatestrekningen var sterkt belastet med annen trafikk, vel 20.000 kjøretøyer i døgnet. Mellom annet for å bedre forholdene for bussen, ble Bjergelandstunellen anlagt. Den åpnet i 1989, en genistrek som fjernet alle privatbilene fra Domkirkeplassen.

Men mye vil ha mer, tanken om også å fjerne bussen ble lansert. Det endte med et forsøk: Plassen ble stengt for all trafikk i seks måneder. Evalueringen av forsøket viste stor misnøye blant busspassasjerene, særlig den eldre garde. Kollektivandelen gikk ned, det vrimlet ikke lenger av folk på Torget og omsetningstall for varehandelen sank. Administrasjonen anbefalte derfor å gjenåpne Domkirkeplassen for buss.

Deretter har det vært mye fram og tilbake, mellom annet to forsøk med buss om Havneringen. Forsøkene viste minimal bruk av dette alternativet. I forbindelse med opparbeidelsen av Tusenårsstedet ble Domkirkeplassen stengt, med premiss om gjenåpning for buss straks arbeidene var ferdige. På ny ble det debatt om bussens plass i sentrum. Det endte i 2007 med et politisk vedtak om å fjerne bussen fra Domkirkeplassen.

Behov for en «bypass-operasjon»

Både Kolumbus, som drifter kollektivtransporten i Rogaland, og fylkeskommunen, som har det overordnede ansvar, fremmer klare synspunkter på hvordan Stavanger sentrum kan tilrettelegges for en konkurransedyktig kollektivtransport. BULL har i avisinnlegg støttet Kolumbus’ framlegg om å gjenåpne Domkirkeplassen for buss. Vi mener at en investering på 10 milliarder i ny bussvei ikke kan stoppes en halv kilometer fra sitt hovedmål – mens privatbilene fortsatt kan kjøre helt inn, til parkeringshus som Valberget, Jorenholmen, P Kyrre og St. Olav. Dette samsvarer overhodet ikke med nullvekstmålet.

Det har vært arbeidet med sentrumsplanen i seks år. Det er vanskelig at å forstå hvordan det etter tre høringsrunder ikke kan fremmes et faglig omforent forslag til hvordan kollektivtransporten effektivt kan arrangeres i fylkeshovedstadens sentrum – men enda er det tid, og noe må skje. Slik det nå er, lider sentrum.

Vi mener det er behov for en radikal løsning, en «bypass-operasjon». Bussveien må holdes unna den allerede overbelastede Jernbaneveien. Den må gå over Domkirkeplassen. Det vil bringe de reisende dit de fleste skal, og det vil sikre et yrende folkeliv i byens sentrale uterom. Tilretteleggingskostnadene blir minimale.

Politikerne har så langt nektet å utrede dette alternativet, uten andre argumenter enn at det kan forstyrre freden på Torget og Domkirkeplassen. De samme politikerne harselerer i andre sammenhenger over hvor dødt det er i disse påkostede uterommene. Forstå det den som kan.

 • Grimnes og Jacobsen skriver her som medlemmer i nettverket Byutviklingen langs lange linjer (BULL), avdeling Stavanger.

Les også

 1. Fylket: Stavanger må fortsatt ha en bussterminal

 2. Klart for kamp om fire småhus på Våland

 3. – Bomringene er en solskinnshistorie!

 4. – Bompenger og rushtidsavgift styrker folkehelsa

Publisert:
 1. Domkirkeplassen
 2. Buss
 3. Kollektivtransport
 4. Bussvei 2020
 5. Nullvekstmålet

Mest lest akkurat nå

 1. E39: Trafikkulykke på Rennesøy

 2. Birgitte-saken: Selgere av dameklær krasjet i siktedes bil. Var de fra politiet?

 3. Her knuses drømmen om egen sjark

 4. E39: Buss har stanset midt i veien på Grødem

 5. Jenta som ville gjøre Sandnes til en utrygg plass er nå dømt til forvaring

 6. Åpner for at uvaksinert helsepersonell kan omplasseres