• «Undersøkelsen viser at et klart flertall av bedriftene er positive til å dekke en del av langtidsfraværet i bytte mot at de må dekke en mindre del av kostnader knyttet til korttidsfravær», skriver Ole Gabriel Holmesland.

Vi må snakke om korttidsfraværet

DEBATT. Problemet er at verdens dyreste sykelønnsordning ikke er bærekraftig over tid, og før eller senere vil vi bli innhentet av de økonomiske realitetene.