• «Underreguleringen er så kraftig at med moderat lønnsvekst eller økende prisvekst resulterer reguleringen i redusert kjøpekraft for pensjonistene», skriver Gunnar Dirdal. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Underregulering er blitt ren diskriminering

DEBATT: Pensjonsveksten er i snitt blitt redusert med 28 prosent i forhold til lønnsveksten hvert år siden pensjonsreformen ble innført i 2011.