Regjeringen leverer på jordvern

JORDVERN: Stortingsrepresentant Geir Pollestad kritiserer meg for at jeg ber lokalpolitikerne stanse nedbygging av landbruksjord. Han mener jeg heller kan stanse det selv.

Publisert: Publisert:

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad Foto: KrF

Debattinnlegg

 • Olaug V. Bollestad
  Landbruks- og matminister

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har stor tiltro til at lokalpolitikere kan skjøtte jordvern på en god måte. Foto: Tommy Ellingsen

Pollestad bør ta en sjekk på hva Senterpartiet faktisk har gjort i praktisk politikk, sentralt og i kommunene. Da vil han oppdage at han heller bør gå i seg selv. Det kan være langt mellom liv og lære – også i Senterpartiet.

Historisk lav nedbygging

Tidlig på 2000-tallet ble det enkelte år bygd ned over 10.000 dekar matjord. Sist Sp hadde landbruksministeren ble det bygd ned godt over 7.000 dekar dyrket jord i snitt hvert år. Nå har vi hatt tre år på rad hvor det har blitt bygd ned mindre enn 4.000 dekar hvert år. Den årlige omdisponeringen har ikke vært lavere så lenge det har blitt ført statistikk over dette. Det skal vi glede oss over.

De siste tre årene med denne regjeringen har vi nesten vært nede på halvparten av det som Senterpartiet fikk til i regjering. Allerede i 2013 foreslo KrF å redusere jordvernmålet som da var 6.000 dekar per år. Men det var Senterpartiet imot. Daværende landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum skrev i brev til Stortinget at 6 000 dekar var et «ambisiøst» nok mål. KrF spilte en avgjørende rolle da Stortinget behandlet den første jordvernstrategien i desember 2015, og fastsatte et mål om å redusere den årlige omdisponeringen av dyrket jord til under 4 000 dekar per år.

Hva skjer med Senterpartiet?

Jeg vil ikke avvise at det bør settes et enda lavere måltall for jordvernet. Men dette vil vi vurdere neste år når vi i en helhetlig sammenheng skal etterprøve dagens mål på maks 4.000 dekar.

Jordvern er noe vi ikke kan slutte å jobbe med. Vi må hele tida være tydelige på verdien av matjorda når vi forvalter arealene våre. Det er et ansvar som både nasjonale, regionale og lokale politikere må være seg bevisst.

Geir Pollestad argumenterer for at landbruksjord må forvaltes nasjonalt og at staten skal sette grenser for lokalpolitikerne. Det er ganske oppsiktsvekkende at Senterpartiet og Pollestad – av alle – har så liten tillit til kommunene. Senterpartiet snakker jo ellers – på inn- og utpust, om lokalstyre nær der hvor folk bor. Men det gjelder kanskje ikke her?

Ikke flinkest i klassen

Tallene for omdisponering av dyrket jord i 2019 viser at mange Sp-styrte kommuner dessverre er blant de kommunene som bygger ned mest dyrket mark. KrF vil gi kommunene myndighet, og samtidig ansvar. Jeg har tillit til at lokalpolitikerne klarer å ta hensyn til matjorda. Men noen steder må kanskje velgerne da stemme KrF i stedet for Sp hvis de er opptatt av jordvern.

Det bygges ned langt mindre matjord nå enn da Ap, Sp og SV satt med styringen. Matjorda vår er en av samfunnets viktigste ressurser. Vi har under 3 prosent dyrket mark her i landet.

Den skal vi passe godt på. Det gjør denne regjeringen. KrF har i mange år vært en pådriver for å ta vare på matjorda vår.
Langsiktige mål er viktig, men det er resultatene som teller. Jeg er glad for at politikken vår har gitt resultater.

Foto: Tommy Ellingsen

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Eventyret er over, sier konsertarrangør etter smittemøte med kommunen

 2. Stavanger-kvinne blir tidenes yngste deltakar i «Mesternes mester»

 3. To nye tilfeller av koronasmitte i Sandnes

 4. Tysk direktør ber Solskjær og Manchester United holde seg unna

 5. Nordmenn på reise fikk karantene-sms

 6. Nasjonale tall: Halvparten av covid-19-pasienter sliter med pusten

 1. Landbruk
 2. Jordvern
 3. Geir Pollestad