Hareide må gi marsjordre for Rogfast

DEBATT: 22. april åpner samferdselsminister Knut Arild Hareide Ryfast, verdens lengste og beste undersjøiske tunell. Samme gjengen som har bygget Ryfast på budsjett, har nå trimmet kostnadene i Rogfast og er klare til start. Men gjentakende omkamper forsinker alt.

Det kreves nå at Knut Arild Hareide gjør de nødvendige grep for å få Rogfast i gang.
  • Debatt
Publisert: Publisert:
  • Innlegget er skrevet av: Arne Bergsvåg, varaordfører, Rogaland Fylkeskommune, Jarle Bø, ordfører i Randaberg, Øystein Langholm Hansen, stortingsrepr., Ap, Terje Halleland, stortingsrepr., Frp, Birger Haraldseid, Greater Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken, varaordfører i Stavanger, Bernt Jæger, adm. dir. i Næringsforeningen Haugalandet, Sigmund Lier, ordfører i Tysvær, Tormod Karlsen, adm. dir. i Haugaland Vekst, Harald Minge, adm. dir. i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Arne Christian Mohn, ordfører i Haugesund, Cathrine Ogne, Logitrans og styreleder NHO logistikk og transport Rogaland, Aleksander Stokkebø, stortingsrep., Høyre, Eirin Sund, regionleder i LO Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder i KrF, Rogaland fylkeskommune og Geir Toskedal, stortingsrepr., KrF.
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå må statsråden ta styringen, følge opp Stortingets vedtak og gi marsjordre. Rogfast er ferdig planlagt og prosjektert. Det er vedtatt i Stortinget våren 2017. De første arbeidene startet våren 2018 da man startet arbeidet med tverrslag-tunellene på Arsvågen og Mekjarvik. Begge disse tunellene er nå ferdige til lavere pris enn budsjettert. Tidlig høst valgte konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud å sette prosjektet på hold, etter at Kvitsøy-kontrakten ble vesentlig dyrere enn forventet.

Ikke godt nok

Da forutsatte vi at Vegdirektoratet ville arbeide raskt og effektivt for ikke å tape unødvendig tid. Det har nå gått over sju måneder uten at det har kommet noen svar fra Vegdirektoratet. Det har så langt vi kan se heller ikke blitt levert noe til Samferdselsdepartementet. Dette er simpelthen ikke godt nok. Vi er også svært kritiske til at Vegdirektoratet ville la et eksternt konsulentbyrå se på fortsatt fergedrift som et alternativ.

Det er utredet flere ganger over flere år tidligere i Rogfast-prosessen, og det er valgt bort som et dårligere og dyrere alternativ. Fergedrift løser heller ikke to av problemene Rogfast skal løse. Regularitet og oppgradering av Rennfast-tunellene. Fergene ligger til land i snitt en uke hvert eneste år grunnet vær og vind, og Rennfast-tunellene er stengt 50 timer i året. Nå opplever vi ytterligere utsettelser og sendrektighet fra Vegdirektoratets side. Vi krever at statsråden nå gjør de nødvendige grep for å få prosjektet i gang.

Les også

Kvitsøy-ordføreren om Rogfast: – Oser av gjensidig mistillit

Les også

Geir Pollestad om Rogfast: – Byråkrati på sitt verste

Hva venter vi på?

Vi har registrert med glede at den dyktige prosjektorganisasjonen for Rogfast, under ledelse av Gunnar Eiterjord, har gjort jobben med å kutte. Med kuttene som er foreslått, er prosjektet innenfor styringsrammen Stortinget har satt. Vi er heldige som har denne prosjektorganisasjonen i Rogaland. De er verdensledende på sitt felt. Det er ingen i verden som har bygget dypere og lengre undersjøiske tuneller. Dette er samme gjengen som akkurat har bygget Ryfast. Vi har stor tiltro til deres kompetanse og gjennomføringsevne. De har brukt erfaringer og kompetanse fra Ryfast til å gjøre Rogfast bedre og billigere. Hvis de har kuttet de nødvendige kostnadene og dette er med bistand fra eksterne eksperter
kvalitetssikret, hva venter vi på?

Deler av entreprisene i prosjektet er etter det vi har grunn til å forstå klare til å sendes på anbud. Det vil gi en kriserammet bygg- og anleggsbransje viktige prosjekt.

Det er verdt å minne om at 79 prosent av Rogfast skal finansieres med bompenger. Det statlige bidraget er ikke mer enn 21 prosent – mindre enn de 25 prosentene staten tar inn i moms på utbyggingen. Det bør være et tankekors blant dem som lettvint framstiller det slik at de vil omdisponere disse pengene til andre formål.

Felles bo- og arbeidsmarked Rogfast binder Rogaland og Vestlandet sammen.
Rogfast er etablering av en fast veiforbindelse langs E39 på tvers av Boknafjorden mellom byområdet på Nord-Jæren med nærmere 300.000 innbyggere og byområdet på Haugalandet med 100.000 innbyggere. Med under en time i reisetid blir dette i praksis et felles bo- og arbeidsmarked med et trafikkgrunnlag på over 10.000 kjøretøy per døgn.

Krever prosjektet i gang

Vi har ikke et alternativt togtilbud eller et omfattende hovedveinett. E39 er vår «intercity-strekning» langs kysten. For uansett hvor mange autonome ferger man setter til å trafikkere Boknafjorden, så går de ikke når det blåser mer enn stiv kuling.
Vi konstaterer at regjeringen klart slår fast at ferjefri E39, inkludert Rogfast, skal gjennomføres. Dette er den delen av landet som selv uten olje- og gassvirksomheten står for den suverent største nasjonale verdiskapningen og eksporten. Vi har et transportintensivt næringsliv. Da holder det ikke med ferjestrekninger som har lang reisetid, trafikkavviklingsproblemer eller er stengt grunnet uvær. Vi forventer og krever at samferdselsministeren nå skjærer igjennom og får prosjektet i gang.

Publisert: