Nye høyder i Paradis – lar vi oss lure av fiffig, misvisende datagrafikk?

KRONIKK: Når et 14 etasjer høyt kontorlandskap trenger sol fra nordøst for å selges inn, bør varsellampene blinke. Og hvor høy er egentlig en etasje?

«Når illustrasjonen viser solskinn fra nordøst, da bløffes det igjen. Solen bader sjelden folkerike promenader fra den retningen, selv ikke i norske fjordlandskap», skriver arkitekt Live Gram. Foto: Skjermdump fra Wingårdh arkitekters presentasjon av «East of Eden».

Debattinnlegg

 • Live Gram
  Live Gram
  Sivilarkitekt, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vi står overfor et viktig, sentrumsnært utbyggingsprosjekt, blant annet for Akers administrasjon som skal på flyttefot. Slike omfattende prosjekter vil, for alltid, forandre byens struktur og måten vi opplever bylandskapet på. Gjøres disse klokt, basert på langsiktige samfunnsmessige interesser, muliggjøres verdiskapning som gir byen og samfunnet varig gevinst. Gjøres disse uklokt, med økonomisk gevinst som eneste reelle drivkraft, vil tapet bli stort for ettertiden. Demokratisk styring, allmennhetens interesser og byplanfaglige forhold må derfor prioriteres først.

Paradis i sentrumsplanen

Sentrumsplanen fastslår at Paradis skal romme nybygg av høy arkitektonisk, byggeteknisk og bærekraftig kvalitet som bringer fornyelse og tilpasser seg historisk bebyggelse. Det legges opp til utbygging på 200.000 m² bruksareal (BRA). Hvilke analyser har kommunen utført for å åpne for dette tallet? Hvilke studier av sol/skygge/vind er utført for å muliggjøre høyhus? Det er åpenbart at dersom man bebygger vestsiden av en nord/sør-dal, vil solforhold i området bli skadelidende. Det er like åpenbart at høye bygninger vil skape lokalklimatiske utfordringer.

Planbestemmelsene i sentrumsplanen fremsetter tydelige krav dersom en skal kunne vurdere høyhusbygg med mer enn åtte etasjer – blant annet at viktige siktlinjer og tilpasninger til bebyggelsesstruktur ivaretas, lokalklimatiske forhold ikke forverres, og kvaliteten på byrom med gode solforhold styrkes.

Takhøyde i Paradis

Av sentrumsplanen fremgår også at Paradis skal reguleres for varierte byggehøyder, fem–syv etasjer. Men hva er en etasje? Planen har spesifisert dette for andre områder, men ikke for Paradis. Man må likevel kunne forvente at en etasje ikke har en annen definisjon i Paradis enn andre steder. I utbyggers konkurranseprogram bes arkitektene om å ta høyde for 3,8 meter mellom gulv og himling i Aker-bygget. Det betyr en reell etasjehøyde på rundt 4,2 meter. Dette er høyt. Ett av utkastene som gikk videre, foreslår at de to nederste etasjene får samlet etasjehøyde på 11 meter. I «normale» sammenhenger utgjør dette tre etasjer.

Lukket prosess

Utbyggerne engasjerte fire arkitektkontor til en lukket konkurranse, basert på et program der de tok til orde for en utnyttelse på 160.000 m² BRA. De dannet selv en jury av representanter for utbyggerne og to arkitekter.

I konkurranseprogrammet fremgår en rekke målsettinger, bl.a. å skape attraktive byrom, styrke områdets kvaliteter, tilpasse nybygg til solforhold og viktige siktelinjer, og vise hensyn til eksisterende trehusmiljøer på Våland og Storhaug. Samtidig bestiller utbygger en mulighetsstudie for høyhus og ønsker at området nærmest Strømsbroen «utformes slik at mulighetene i nåværende planer for området maksimeres, samtidig som det skal være mulig å øke utnyttelsen i fremtiden dersom framtidige planer åpner for dette».

Her må man holde tunga rett i munnen. Hva er egentlig bestillingen? Hensyn og tilpasning, eller maksimering? Særlig forslaget «East of Eden» har gått all in for det siste hensynet. Det har tydeligvis falt i smak.

Lar vi oss lure?

To kontorer gikk videre og skal bearbeide utkastene før vinneren kåres. Juryens begrunnelse foreligger ikke offentlig. Synd. Dette fortjener allmennhetens innsyn.

«East of Eden» presenterer massiv bebyggelse, helt opp i 14 etasjer. Bygningsmassen vil blokkere siktlinjer, skape barrierer, føre til turbulens og skyggelegge store deler av området, særlig om ettermiddagen.

Arkitektene skriver: «East of Eden. Nästan natur. Ett steg in i Vestlandets Fjordlandskap. […] volymerna torner upp sig som ett fjordlandskap, med vikar og näs. Den topografiska gestaltningen bryter ned det stora husets skala i delar som känns igjen från den gamle staden». Dette er ikke bare tragikomisk. Det er direkte feil.

Det er ikke oppsiktsvekkende at utkastet illustreres folkerikt og levende. Men når illustrasjonen viser solskinn fra nordøst, da bløffes det igjen. Solen bader sjelden folkerike promenader fra den retningen, selv ikke i norske fjordlandskap. Man skal altså være lettlurt for å tro på det man ser, og stole på hva man får. At et slikt utkast ikke ble vraket av juryen, er urovekkende.

Budskapet?

Hva konkurranseutkastene forteller oss:

 • At Paradis er uegnet til høyhus dersom sentrumsplanen skal ivaretas og utbyggers egne målsettinger er sannferdige.
 • At Paradis åpenbart kan utbygges med bebyggelse som ikke skaper barrierer på tvers, men som jobber med landskapsdraget,
 • At vi ikke kan forvente at kommersielle utbyggere ivaretar fellesskapets interesser. Vi – fellesskapet – må derfor stille strenge, tydelige rammeforutsetninger. En offentlig regulering til samfunnet og fremtidens beste er et minstemål.
Les også

Henrik Lundberg: «Det offentlige burde kjenne sin rolle i den krevende oppgaven det er å bygge inne i eksisterende by»

Les også

Karl Emil Sødergren: «Slik en syklist ser båndbyen Stavanger–Sandnes»

Les også

Kristin Hoffmann: «Hvorfor har ikke Hillevåg-unger tilgang til sjøen?»

Les også

Kristin Hoffmann: «Når innbyggerne blir avfeid og får ego-stempel»


Les også

 1. Gigantselskaper rigger seg for ny utbygging i Jåttåvågen

 2. Utbygging i Stavanger sentrum tilsvarer 100 fotballbaner

Publisert:
 1. Byutvikling
 2. Stavanger
 3. Arkitektur

Mest lest akkurat nå

 1. «Vi har mye å bevise og er tøffe i trynet som tar denne jobben»

 2. Rennfast stengt på grunn av bilberging

 3. Vikings styreleder legger seg flat – forstår fansens vrede

 4. Endelig ble Roar kvitt huset sitt

 5. Podkast: Vikings utskjelte styreleder har blitt truet – nå forklarer han seg om Berntsen-exiten

 6. Mona Anita Espedal melder seg ut av Høyre – føler seg sviktet