Bibelen har en advarsel til både biskop Ådnøy, St. Petri kirke og prinsesse Märtha Louise

SJAMANISME: Å leie en kirke ut til dialog med en åndemaner kan ikke være i tråd med formålet for bygget om å «tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse». Biskopen i Stavanger må sette foten ned for prinsessen og sjamanen.

«Hvordan biskopen vil resonnere formelt for eventuelt å kunne opprettholde sin hittil positive holdning til arrangementet [dialogen mellom prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek], skal det bli uhyre interessant å følge med på», skriver Petter Olsen i Indremisjonsforbundet.
  • Petter Olsen
    Petter Olsen
    Medieleder og redaktør i Indremisjonsforbundet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

20. mai skal det etter planen være et arrangement i St. Petri kirke i Stavanger der prinsesse Märtha Louise skal samtale med en sjaman. Arrangementet har – gledelig nok – vakt sterke reaksjoner, og Cecilie og Alain Fassotte sendte inn en klage til menighetsrådet. 23. april avviste menighetsrådet klagen. Fassotte klager videre til biskop i Stavanger, Anne Lise Ådnøy.

Ordet «sjaman» forklares blant annet med «åndemaner». Ifølge Store norske leksikon er en sjaman «en mellommann mellom menneskegruppe og åndeverdenen».

Det kan, etter mitt syn, ikke herske noen tvil om at det å gjøre publikum kjent med en virksomhet som Gud tydelig forbyr, bryter med formålet om å ære den samme Gud

Historien om kong Saul

Det finnes en historie i Bibelen der Gud faktisk tillater en dødningemaner å lykkes (1. Sam 28). Stilt overfor et slag mot erkefienden filistrene – og at Gud ikke vil svare ham – drar Israels første konge, Saul, til En-Dor i Jisreeldalen sør for nedre Galilea. «Spå meg ved å mane fram en død, hent opp til meg den jeg nevner for deg!» beordrer han den kvinnelige åndemaneren.

Kvinnen er klar over at hun kan bli straffet med døden for dette (jf. 2. Mos 22,18), og når hun gjenkjenner mannen foran henne som Saul, påpeker hun skrekkslagent at kongen allerede hadde «utryddet dødningemanerne og spåmennene av landet».

Saul sverger imidlertid at han ikke skal gjøre henne noe. Han spesifiserer at det er den avdøde profeten Samuel – som engang salvet ham til konge – han vil ha kontakt med. Seansen lykkes – i den forstand at Gud lar Samuels ånd komme tilbake og lar ham tale til Saul. Kommentarutgaven fra Norsk Bibel holder det for mest sannsynlig at det var en ekte åpenbaring av Samuel som Gud lot finne sted.

Samuels ånd har dårlig nytt til Saul. I tråd med dette leser vi i kap. 31 at Sauls sønner blir drept i striden med filistrene, og at den avsatte kongen tar sitt eget liv i stedet for å lide samme skjebne.

Gud er altså mektig til også å skape kontakt mellom levende og døde, men det betyr ikke at Gud ønsker at dette skal skje. I 1. Krøn 10,13 opplyses vi om at «slik døde Saul på grunn av den troløshet som han hadde vist mot Herren, fordi han ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og likeså fordi han hadde spurt dødningemanere til råds». Gud handler i historien med israelsfolket.

I 5. Mos 18 formidler Moses blant annet bud om at det ikke skulle finnes noen i Israel som «spør en dødningemaner» eller «gjør spørsmål til de døde». Dette var en del av skikkene til dem som bodde i Israel før jødene inntok landet, skikker som israelsfolket ikke skulle ta etter. Det har også relevans for oss som lever i dag, jøder eller ikke-jøder.

Biskopen og kirkereglene

«Regler for bruk av kirkene» sier i paragraf 1 at «Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse». Kirkebygget kan også brukes til annet enn gudstjenester, men bruken må, ifølge reglene, ikke stride mot det nevnte formålet. Det kan, etter mitt syn, ikke herske noen tvil om at det å gjøre publikum kjent med en virksomhet som Gud tydelig forbyr, bryter med formålet om å ære den samme Gud.

Hvordan biskopen vil resonnere formelt for eventuelt å kunne opprettholde sin hittil positive holdning til arrangementet, skal det bli uhyre interessant å følge med på.

Les også

St. Petrikirken i Stavanger åpner dørene for sjaman

Les også

Svarer på kritikk mot Sjaman og Martha-opptreden i St. Petri


Publisert: