Vi må kunne ha en voksen debatt, Høyre

DEBATT: Det kan virke som om Høyre nå har sittet så lenge med makta i Stavanger at partiet ikke lenger er i stand til å føre en dannet debatt om politiske uenigheter.

«Høyre og Rødt er ikke uenige om fakta i Paradis, vi er uenige om hva området skal brukes til», skriver Mímir Kristjánsson.
  • Mímir Kristjánsson
    Mímir Kristjánsson
    Ordførerkandidat, Stavanger Rødt
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i Aftenbladet 23. april skriver bystyrerepresentant Hilde Karlsen at «Rødts Mímir Kristjánsson i sin iver etter stemmefiske i Stavanger, ikke bryr seg om fakta i Paradis-saken».

Men Høyre og Rødt er ikke uenige om fakta i Paradis, vi er uenige om hva området skal brukes til. Høyre ser ut til å ønske seg en utbygging med høyhus over åtte etasjer der en stor del av området blir brukt til kontorer til oljeselskapet Aker BP. Rødt er mot høyhus over åtte etasjer og vil ikke utvikle indrefileten i Stavangers nye bydel med tanke på et stort selskap som bare forplikter seg til å leie i 15-20 år fram i tid. Det gjelder uansett om selskapets eier heter Røkke eller ikke, og uavhengig av om det driver med olje eller solceller. Poenget er at det er kortsiktig og dårlig bytuviklingspolitikk å bygge ut store deler av en ny bydel med tanke på en enkelt leietaker som bare skal være der i en relativt kort periode.

Kurs i politisk dannelse

Dette er i utgangspunktet en helt fair uenighet. Men i stedet for å gå inn i den, velger Hilde Karlsen å hevde at at Rødt sprer «en rekke uriktigheter» i debatten, før hun ber om at Rødt «må skolere» meg i politiske prosesser. Selv synes jeg det hadde vært fint om Høyre kunne gi Hilde Karlsen et kurs i alminnelig politisk dannelse.

«Uriktighetene» som Hilde Karlsen påstår å finne hos Rødt er ikke noe annet enn vanlige uenigheter. Rødt mener Aker BP vil få for stor innflytelse over Paradis dersom store deler av området skal utvikles med tanke på kontor til dem. Høyre, på sin side, mener Aker BP ikke får for stor innflytelse.

Hilde Karlsen og Høyre mener det er lagt veldig til rette for folkelig medvirkning, blant annet fordi sentrumsplanen er «sendt ut på høring en rekke ganger». I Rødt synes vi ikke medvirkningsprosessen har vært god nok, og det synes som om mange i lokalmiljøet er enige med oss i det.

Rødt mener vi ikke bør skynde oss for raskt i denne saken fordi det vi bygger ut i Paradis skal være med oss i evigheten. At Paradis med Karlsens ord har sittet fast i fryseboksen «de siste 25 årene», må nesten partiet som har styrt byen de siste 24 årene ta ansvar for. Det partiet heter Høyre, og det mener altså at nå er det plutselig på tide å skynde seg. Det er en helt fair uenighet oss imellom.

Synd for valgkampen

Disse uenighetene burde vi kunne ha en voksen debatt om i valgkampen vi har foran oss. De er viktige for byens innbyggere, enten de er enige med Rødt eller Høyre. Dessverre virker Høyre mer opptatt av å kalle sine politiske motstandere stygge ting enn å diskutere politikk. Det er synd, ikke bare for Høyre, men for hele valgkampen.

Les også

Mímir Kristjánsson: Paradis lost? – Nei, slett ikke!

Les også

Kari Raustein: Mímir overkjører sine forgjengere i Rødt

Les også

Hilde Karlsen: Stemmefiske viktigere enn fakta, Rødt?

Les også

Fire versjoner av Paradis


Les også

To arkitektforslag videre til «finale»

Les også

Presenterte Paradis-utbyggingen: – Sist undervurderte vi synspunktene hos folket

Les også

Kristin Hoffmann: «Når innbyggerne blir avfeid og får ego-stempel»

Les også

Marie-Theres Fojuth: «Fortett med vett!»


Publisert: