• «Som foreldre og frivillige i Idrettslaget Pol på Tasta og Kalhammaren ser vi at det er fullt mulig å drive et inkluderende idrettstilbud for barn og unge uten at det koster mye», skriver foreldre og frivillige fra idrettslaget Pol. Illustrasjonbilde/Scanpix

Senk foreldrenes økonomiske byrde

DEBATT: Alle foreldre bør ha råd til fotball – bare avgiftene er lave nok.