Mímir overkjører sine forgjengere i Rødt

DEBATT: Hvorfor kommer Mímir Kristjánsson fra Oslo for å sende arbeidsplasser fra Stavanger til Oslo?

«Høyre vil jobbe for at utvikling i Paradis skjer så snart som mulig innenfor sentrumplanens rammer, med åpne og inkluderende prosesser underveis», skriver Kari Raustein. Her er fire forslag til hvordan den nye bydelen i Stavanger kan bli seende ut.
  • Kari Raustein
    Kari Raustein
    Leder for kommunalstyret for byutvikling (KBU)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg ser at Rødt med Mímir i spissen skal drive valgkamp på å stoppe Aker BP fra å etablere seg i Paradis (Aftenbladet 3. april). Han skal starte debatten helt på ny, og overkjører glatt sine forgjengere i Rødt som har vært med å vedta at det er nettopp næringsliv og boliger vi ønsker i Paradis.

Det er bare en brøkdel av området som er aktuelt for arbeidsplasser til Aker BP.
Allerede nå bygges mange boliger i Paradis. Boliger og arbeidsplasser vil ligge hånd i hånd hele veien mellom sentrum og Hillevåg. Store områder innover mot byen verken berøres eller styres av Aker BP/Røkke.

Strenge føringer

Bystyret har lagt strenge føringer for området med at utvikling skal skje med bygg som har høye arkitektoniske og bærekraftige kvaliteter, samt attraktive rammer for byliv og møter mellom mennesker. I tillegg skal Paradis ha gang- og sykkelvennlige byrom og gater.

Området i Paradis er et svært etterlengtet byutviklingsområde, som har vært båndlagt av Bane Nor til jernbaneformål i mange år. Når vi nå endelig kan nytte området til alles beste, er det sentrumsplanen vi må se til.

Gjennom de sju årene vi har jobbet med sentrumsplanen har det vært flere høringer, kommunen har hatt informasjonskontor sentralt i sentrum og mange behandlinger både i kommunalstyret for byutvikling, kommunalutvalget og bystyret. Etter min mening har dette vært en svært innbyggervennlig og demokratisk prosess.

Med Rødt sin stemme

Bystyret vedtok nettopp høy utnyttelse i Paradisområdet, og jeg gjentar igjen - med Rødt sine stemmer. At Mímir mener noe annet nå, viser bare hvor uforutsigbare og næringsuvennlige Rødt er. For at ulike aktører skal investere i arbeidsplasser og boliger i regionen vår, er det viktig at det er en viss form for forutsigbarhet i planene våre. Det er utrolig lettsindig av Mímir å mene at et nytt bystyre kan ombestemme hele sentrumsplanen om noen måneder. Etter min mening viser dette en større mangel på respekt for demokratiet. Men det er kanskje naturlig for Rødt som har programfestet revolusjon?

Vi lager overordnede planer for at utbyggere og interessenter skal ha informasjon om hvordan området er tenkt utbygd. Når Aker BP, som et raskt voksende teknologiselskap, viser interesse for å etablere arbeidsplasser og vokse i området, bør vi i byen juble.

Aker BP kan selvsagt heller utvikle seg og vokse i Oslo, hvis Mímirs negative holdning til selskapet skulle få støtte.

Nye arbeidsplasser

Høyre mener vi må legge til rette for at store næringslivsaktører investerer i vår by og region. Nedgangen i oljeindustrien har gjort at vår attraktivitet som by har dalt. Da nytter det lite å skjelle ut dem som vil skape arbeidsplasser her.
Aker BP eier ikke eget bygg i regionen vår. De leier i dag i Aker Solutions sitt bygg på Jåttå, men er nå på jakt etter eget bygg da det er for lite til å romme begge selskap. Det er da vi politikere må stille opp for næringslivet slik at vi beholder dem her i regionen, som igjen betyr utvikling av mange nye arbeidsplasser for innbyggerne.

Det var evnen vår til å respondere på behov fra næringslivet på slutten av 1960-tallet som gjorde oss til Oljehovedstad. Dette skal vi ikke glemme, da det har gitt grunnlag for hele nasjonens velferd.

Vi har forpliktet oss til strenge klimamål, både lokalt og nasjonalt. Dette betyr at vi må utvikle byen vår med tanke på å nå disse målene. Arealutnyttelse og knutepunktutvikling er viktige virkemidler for å nå klimamålene, og det bekymrer meg stort om Ap også deler Rødt sitt syn på utvikling i Paradis.

Hjertelig velkomne

Høyre vil jobbe for at utvikling i Paradis skjer så snart som mulig innenfor sentrumplanens rammer, med åpne og inkluderende prosesser underveis. Vi ønsker Aker BP/Røkke og mange flere som ønsker å skape arbeidsplasser og gode bomiljø, hjertelig velkommen til Paradis. Dette vil hjelpe oss til å nå våre klimamål og er bærekraftig utvikling av et flott område like ved både togstasjon og bussveien.

Les også

Mímir Kristjánsson: Paradis lost? – Nei, slett ikke!

Les også

Fire versjoner av Paradis


Les også

To arkitektforslag videre til «finale»

Les også

Presenterte Paradis-utbyggingen: – Sist undervurderte vi synspunktene hos folket

Les også

Kristin Hoffmann: «Når innbyggerne blir avfeid og får ego-stempel»

Les også

Marie-Theres Fojuth: «Fortett med vett!»


Publisert: