Misvisende om digitale sentralbankpenger

DEBATT: Formålet med digitale sentralbankpenger (DSP) er ikke kontroll og overvåking.

Vi kjenner ikke fremtiden, men Norges Bank garanterer at dersom digitale sentralbankpenger (DSP) blir innført, vil vi utvikle et system som tjener brukerne og ivaretar deres behov.
  • Torbjørn Hægeland
    Direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I innlegget «Digitale sentralbankpenger er en dystopisk idé» i Stavanger Aftenblad 2. november, antyder Martin Schanche-Olsen at Norges Bank har skumle hensikter med å utrede en digital versjon av kontanter. I innlegget skriver han blant annet at «DSP er (..) ikke et særegent pengesystem fordi det er digitalt, men fordi det gir Norges Bank og norske myndigheter muligheten til å kontrollere, overvåke og programmere pengene våre på en måte som mangler sidestykke i historien».

Det er naturligvis ikke riktig. Norges Bank utreder DSP blant annet fordi bruken av fysiske kontanter er fallende, og fordi vi ønsker å være føre var dersom private aktører alene ikke skulle tilby den norske befolkningen et sikkert, effektivt og attraktivt betalingssystem.

Samtidig er det en god ryggmargsrefleks å stille spørsmål om formålet med DSP. Rent teknisk er det mulig å gjøre brukerne helt anonyme, men et digitalisert system vil også kunne gi mer informasjon om brukerne enn et betalingssystem basert på fysiske kontanter – dette avhenger av hvordan systemet er designet. Som en av spørsmålsstillerne i salen under Kåkånomics var inne på, vil en totalitær diktator kunne utnytte DSP til nettopp å forsterke kontroll og overvåking av sine undersåtter.

Heldigvis er vi ikke der i Norge. Det norske samfunnet er et demokrati kjennetegnet av en høy grad av tillit mellom myndighetene og innbyggerne. Det er utenkelig å skulle innføre DSP uten en demokratisk forankring, og uten strenge innebygde begrensninger på innsamling og bruk av data – slik vi har på en rekke andre områder. I den sammenhengen er verdt å minne om at alternative, desentraliserte pengesystemer, som for eksempel kryptovaluta eller valuta utstedt av bigtech-aktører, ikke har en slik demokratisk forankring. Disse aktørene er ofte kjennetegnet av uoversiktlige maktstrukturer, og som bruker vil du ikke nødvendigvis ha noen form for kontroll over hvordan dine data blir brukt.

Det er naturligvis ingen som kan garantere at Norge vil være et demokratisk samfunn kjennetegnet av høy tillit i all fremtid, heller ikke Norges Bank. Det vi imidlertid kan garantere, er at vi, dersom DSP blir innført, vil utvikle et system som tjener brukerne og ivaretar deres behov, og sikrer at det norske betalingssystemet er trygt og effektivt også i fremtiden.

Norges Bank utreder DSP blant annet fordi bruken av fysiske kontanter er fallende, og fordi vi ønsker å være føre var dersom private aktører alene ikke skulle tilby den norske befolkningen et sikkert, effektivt og attraktivt betalingssystem.
Publisert: