Hva gjør Rogalandsbenken med det halve sykehuset vårt?

DEBATT: Det bygges stort på Ullandhaug om dagen der første byggetrinn av regionens nye universitetssykehus nærmer seg klart. Utfordringene er imidlertid også store. Vi har kun finansiering til et halvt sykehus.

Vi krever at Rogalandsbenken løfter diskusjonen om det halve sykehuset i Stavanger opp på et nasjonalt plan.
 • Mathias Nikolai Petersen Hella
  Foretakstillitsvalgt Yngre legers forening
 • John Mullen
  Foretakstillitsvalgt Overlegeforeningen
 • Mette Øfstegaard
  Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
 • Gunn Elin Rossland
  Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
 • Aud Apeland Mydland
  Foretakstillitsvalgt Fagforbundet
 • Marius Bergeslien Malmo
  Hovedverneombud SUS
 • Marcus Zaremba
  Hovedverneombud SUS
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I mai i år fremkom det i tillegg en budsjettsprekk på minst 450 millioner kroner i første byggetrinn. Dermed er videre byggetrinn utsatt på ubestemt tid. Helseministeren besøkte byggeplassen på Ullandhaug i mai i år og ga da klar beskjed om at det ikke var noen planer om ekstraordinære bevilgninger til nye SUS i denne omgang. Som tillitsvalgte og vernetjeneste på sykehuset er vi bekymret. Vi frykter at det økonomiske underskuddet vil påvirke fremtidige helsetjenester i regionen vår. Vi savner tydelighet og synlighet fra våre lokale politikere. Hva gjør Rogalandsbenken for å sikre finansieringen av helsetilbudet i regionen vår?

Les også

Budsjettsprekk og utsettelse av nye SUS

Vi har spart og spart

Det har i mange år vært stor oppmerksomhet på sparing i organisasjonen vår. «Vi sparer til nytt sykehus». «En krone på Våland er fire kroner på Ullandhaug», er eksempler på utsagn vi etter hvert er godt kjente med. Nå sprekker budsjettet allerede i første byggetrinn med minst 450 millioner kroner. Dette er en stor utfordring. Det er nemlig slik i sykehusbyggeprosesser at fremtidige bygg finansieres med samtidige innsparinger i driften i nåværende sykehus. Det er også slik at helseforetaket selv er ansvarlig for eventuelle økonomiske overskridelser i byggeprosesser, i motsetning til de fleste andre offentlige bygg.

Her kan det nye regjeringskvartalet benyttes som eksempel, der regjeringen går inn med ekstra bevilgninger grunnet budsjettoverskridelser. Dette betyr at økte material og transportkostnader, økte strømutgifter og manglende produksjon som følge av pandemien rammer byggingen av nye SUS. Helseforetakene skal slik vi forstår det selv ta høyde for at uforutsette ting kan skje i en byggeprosess.

Dyrt å bygge stykkevis

Slik verden har fremstått de siste årene, er dette imidlertid helt urimelig. Nye SUS skal dekke helsetilbudet i regionen vår, ikke bare for oss, men for kommende generasjoner fremover. Det er dyrt å bygge stykkevis og delt og det krever også mer personale å drive sykehus på en slik måte. Vi er nødt til å løfte debatten om hvordan vi skal bygge og finansiere nye sykehus i landet vårt.

Ettersom vi kun har finansiering til byggetrinn 1 av nye SUS, betyr dette at vi snart skal drive sykehus på to lokalisasjoner. En del funksjoner flytter inn på Ullandhaug i byggetrinn 1, mens en del blir igjen på Våland. Andre vil igjen ha todelt drift med de utfordringene dette medfører.

Sårbare fagmiljøer risikerer å splittes opp og dette vil kreve mer helsepersonell. Fremtidens helsevesen kommer til å mangle helsepersonell, så rekruttering er i seg selv er en utfordring. En annen utfordring er økonomien. Mer helsepersonell koster penger og dette er vanskelig når vi samtidig skal spare på driften for å få råd til å flytte til nytt sykehus.

Vi krever handling!

Vi er dypt bekymrede for økonomien i nye SUS. Vi kommer med et av landets største byggeprosjekt spesielt dårlig ut økonomisk i disse tider. Vi vet ennå ikke hva som vil bli det totale underskuddet i byggetrinn 1. Dersom vi skal spare dette inn ved å kutte ytterligere i egen drift, mener vi det vil gå ut over helsetilbudet til innbyggerne i regionen, både på kort og lang sikt. Kuttlistene er lagt på bordet. Vi trenger og krever at debatten løftes lokalt, og fører til handling nasjonalt. Vi trenger at våre lokalpolitikere synliggjør sine standpunkter og viser at de arbeider for nye SUS og helsetilbudet til regionen vår. Vi utfordrer nå til politisk handling!

Ettersom vi kun har finansiering til byggetrinn 1 av nye SUS, betyr dette at vi snart skal drive sykehus på to lokalisasjoner. En del funksjoner flytter inn på Ullandhaug i byggetrinn 1, mens en del blir igjen på Våland.
Publisert: