Norge har ikke råd til å satse mer på oljen

DEBATT: 29. august gjestet Elon Musk energimessa ONS i Stavanger. Han ba oss om å satse videre på oljeutvinning. Tar vi Musk på ordet tjener vi kanskje enda mer penger på kort sikt, men vi står i fare for å miste inntekter på lang sikt.

Kodak klarte ikke å omstille seg i tide, og måtte i 2012 søke om konkursbeskyttelse. Norge kan få et Kodak-øyeblikk av lignende art, om vi ikke frigjør oss fra oljen.
  • Torstein Hestnes
    Høgskolelektor og deltaker på Civita-akademiet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er på tide med omstilling. Hvis vi vil sikre velferdsstaten i tiårene som kommer, må vi tenke annerledes om oljesektoren.

En seiglivet norsk myte er at vi ville ha vært fattige uten olje. En stadig tilbakevendende påstand som brukes for å underbygge dette, er at Norge var et av Europas fattigste land ved inngangen til 1900-tallet. I den nasjonale fortellingen om Norge har dette blitt hevdet så mange ganger at 1800-tallshistoriker Jan Eivind Myhre så seg nødt til å være redaktør for en antologi et forsøk på å ta livet av myten.

Vi klarer å omstille oss

Men i motsetning til hva mange har blitt fortalt, var Norge blant de topp ti rikeste i Europa ved inngangen til 1900-tallet. Vi hadde i løpet av siste halvdel av 1800-tallet på egen hånd lagt til rette for en gjennomgripende industrialisering, noe Francis Sejersted argumenterer godt for i boken Demokratisk kapitalisme.

Fattige var vi heller ikke ved inngangen til 1960-tallet – altså like før vi fant olje. Vi lå et lite stykke bak Danmark og Sverige, men litt foran land som Island og Finland. Dette er land som ingen ville omtalt som fattige i dag, og som i 2021 hadde høyere bruttonasjonalprodukt per innbygger enn for eksempel Tyskland, Storbritannia og Japan. Det er ingen grunn til å tro at Norge uten oljen ville vært markant fattigere enn de andre nordiske landene.

Å hevde at vi bør slutte med olje kan vekke harme blant folk fra Stavanger, byen jeg selv vokste opp i. Men Stavanger har vist evne til omstilling, noe Sven Egil Omdal illustrerer i boken «Byen som formet Norge». Stavanger har drevet med seilskuter, sild og sardiner, hermetikk og nå olje. Men likesom flere redere på slutten av 1800-tallet nektet å innse at seilskutetiden var over, står vi nå overfor en industri som ikke ønsker å innse at oljealderen går mot slutten.

Husk hvordan det gikk med Kodak

I 1976 solgte Kodak 85 prosent av alle kameraer i USA, ifølge en studie ved Harvard Business School. Førtifem år senere kunne du kjøpe en Kodak-aksje for en halv dollar, og i 2012 måtte de søke om konkursbeskyttelse. Årsaken til Kodaks fall var at de nektet å tilpasse seg en verden som i stadig større grad gikk over til digital bildeteknologi. Ironisk nok var det en av Kodaks egne ingeniører, Steven Sasson, som utviklet teknologien bak digitalkameraer. Men ledelsen trodde ikke på at folk ønsket digitalkameraer framfor filmkameraer. Det kostet dem dyrt.

Oljeindustrien står i fare for å gjøre samme tabbe som rederne i Stavanger på slutten av 1800-tallet og Kodaks ledelse fram mot år 2000. Det er behov for omstilling. Olje og gass er en ikke-fornybar ressurs som vi før eller siden vil gå tom for, og vi vil derfor ha behov for flere bein å stå på for å sikre fremtidens velferdstilbud, Ifølge tall fra Olje- og energidepartementet, har vi hentet ut halvparten av ressursene på norsk sokkel; en økning på 12 prosentpoeng siden 2009.

Et Norge som nekter å ta inn over seg at oljealderen på norsk sokkel uansett går mot slutten, bidrar til at vi ikke omstiller oss i god nok tid. Da kan vi stå i fare for å oppleve vårt eget Kodak-øyeblikk, i negativ forstand. Kanskje ender vi som et fattig land ved inngangen til neste århundre?

I den nasjonale fortellingen om Norge har dette blitt hevdet så mange ganger at 1800-tallshistoriker Jan Eivind Myhre så seg nødt til å være redaktør for en antologi et forsøk på å ta livet av myten.
Publisert: