En gladmelding?

DEBATT: Men vil våre lokale folkevalgte forsvare folkeviljen, eller nok en gang opptre som «ambassadør» for utbyggere.

Sjøhusrekka er unik og mer enn noe annet det som karakteriserer vårt bysentrum. Tenk at politikerne på 1970-tallet ville rive disse sjøhusene for å bygge nytt og moderne. Heldigvis ble det ikke noe av.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Aftenblad sist fredag leser vi dette: Riksantikvaren nekter riving i Hustvedt-kvartalet. Den økte byggehøyden ut mot Havneringen er konfliktfull for resten av Hustvedtgården, nabosjøhus og omkringliggende kulturmiljø. Riksantikvaren er kritisk til Stavanger kommunes vurdering om at fordelene ved å rive er større enn ulempene.

At en utbygger har fordeler av at det gis dispensasjon for riving, kan ikke oppveie de samfunnsmessige ulempene ved at det helhetlige sjøhusmiljøet som er vernet gjennom hensynssone og bestemmelser i kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan, endres på en svært uheldig måte.

Forestillingen om at sjøhusene ikke var tjenlige for moderne forretningsdrift dampet bort og hele sjøhusfronten ble vernet.

Rød-grønn byutvikling

Hva kan vi vente oss når Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) skal behandle byggesaken i Hustvedt-kvartalet allerede torsdag i denne uken. Kommunedirektøren anbefaler å ta Riksantikvarens klage til følge. Men vil politikerne det?

  • Riksantikvaren satte også foten ned for Base Propertys høyhus «K8» i St. Olav, men bøyde av for press fra kommunen.
  • Statsforvalteren opphevde byggetillatelsen for «VID vitenskapelige høgskole». Stavanger vred seg unna.
  • I strid med retningslinjer for Trehusbyen tillot kommunen riving av trehus ved Kjelvene, tross markert motstand.
  • Massiv oppslutning mot å rive det gamle politikammeret gjør så langt lite, om noe, inntrykk på det politiske flertallet. At MDG, SV og sannsynligvis Rødt vil stemme mot, hjelper lite, så lenge Ap kan sikre flertall sammen med Høyre-siden.

Status er at vårt lokale folkestyre ikke forsvarer folkeviljen, men nærmest opptrer som «ambassadør» for utbyggere. Min tiltro til UBS er dessverre i fritt fall.

Litt historie

Det var i 1970-årene stort press for å fornye havnefronten, rive sjøhusene, for å bygge nytt og moderne. Så skjedde det at folk utenfra så muligheter nettopp i et gamle sjøhus og innredet puben Dickens. Kort etter fulgte, lokale prosjekt som Sjøhuset Skagen – to åpenbare suksesser. Forestillingen om at sjøhusene ikke var tjenlige for moderne forretningsdrift dampet bort og hele sjøhusfronten ble vernet. Utrolig at vi nå er tilbake til start, og at vi som har levd lenge nok på ny skal oppleve å måtte slåss for de unike mulighetene som sjøhusrekka representerer.

Publisert: