Sp vil spille bort klima og natur

Etter at Canada innførte klimabelønningsordningen karbonavgift til fordeling (KAF), har klimagassutslippene falt – og til og med næringslivet ba om at ordningen måtte bli permanent.

DEBATT: Stortingsvalget må være et klimavalg. Det er kanskje vår siste sjanse til å reagere på «kode rød»-alarmen fra FNs klimapanel.

Debattinnlegg

 • Erlend Kristensen
  Erlend Kristensen
  5.-kandidat, MDG Rogaland
Publisert: Publisert:

Heldigvis er klima og naturbløffen til Senterpartiet i ferd med å rakne. De satset høyt, på populisme og makt, fremfor klima og natur. Stadig flere har heldigvis avslørt dem, som også vises på meningsmålingene.

Biologiprofessor Dag O. Hessen, med flere, advarer mot å stemme på Sp: «Vi som har arbeidet noen tiår med naturmangfold, er mest overrasket over Senterpartiet. Hva skjer med dette partiet, som kaller seg grønt? Da partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk ut med 30 prioriterte punkter i Aftenposten, handlet ikke ett av punktene om arbeid for naturmangfold eller mot klimakrisen. Er medlemmene enige i en slik likegyldighet?»

I et opprop viser forfatterstjerner viser til Naturvernforbundet som har spurt partiene om deres tiltak mot klimaendringer og naturtap: «Dårligst ut kommer Senterpartiet, Høyre og Frp, i midten ligger KrF og AP, mens SV, MDG, Rødt og Venstre har den mest troverdige politikken på området.»

Miljødelen av Sp tapte

Men Senterpartiet hadde en sjanse til å få en god klimatroverdighet. I partiets programutkast hadde et mindretall i programkomiteen dissens på klimabelønningsordningen KAF (karbonavgift til fordeling). KAF er en ordning som går ut på at alle økte CO₂-avgifter betales uavkortet tilbake til folket én gang i måneden, med et likt beløp til alle, som kompensasjon for økte miljøavgifter. Alle får tilbake, uavhengig av hvor mye en har forurenset, – et likt beløp til alle, men vi kompenserer mer til dem som bor i distriktene. Forurenser en mindre enn snittet, blir en belønnet med mer tilbakebetalt enn økte utgifter. 70 prosent vinner på ordningen, og distriktene og vanlige folk mest, siden det er de rikeste som forurenser mest.

Men Sp valgte modellen bort. Hele én tredel av landsmøtet stemte for klimabelønningsordningen. Med dette sentrale tapet for miljødelen av Senterpartiet, falt også hele klimatroverdigheten til partiet i grus. Sp ønsket heller å gå til valg på den falske historien om at det ikke er mulig å innføre miljøavgifter som er sosialt rettferdige og distriktsvennlige.

Men nå er de i ferd med å avsløres. Under partilederdebatten i Arendal tok MDG, SV og Rødt – som alle tre har klimabelønningen KAF i sine program (SV kaller den grønn folkebonus) – til orde for ordningen hver gang Trygve Slagsvold Vedum sa at vi ikke kan innføre CO₂-avgifter på bensin og diesel, fordi det er sosialt urettferdig og går ut over distriktene.

Et eksempel

NRKs Fredrik Solvang stilte spørsmål med hva som er poenget med å ta inn en krone for så å betale den ut igjen, men ingen fikk tid til å svare. Poenget kan vi beskrive med et eksempel:

Dersom vi har åtte personer som til sammen har betalt 30 kr i økte miljøavgifter, vil to av dem, fortrinnsvis de rike som har hytte og bor i forstedene, betale mest. La oss si at de betaler 14 kr i økte avgifter, 7 kr hver. Mens en sykepleier, lærer, student, butikkarbeider i byene vil betale i snitt 2 kr hver, til sammen 8 kr. De som bor i distriktene, har lengre avstander og kjører noe mer. De to betaler inn 4 kr hver, til sammen 8 kr. Alle avgiftene blir betalt tilbake, men de som bor i distriktene får mer – 3 kr til de i byene og 6 kr til de i distriktene. Vi ser at de to rike taper 4 kr hver. Øvrige i byene går 1 kr i pluss. De i distriktene går 2 kr i pluss.

PersonØkt avgiftTilbakeEffekt
Person 1 (rik, forstad)7 kr3 kr–4 kr
Person 2 (rik, forstad)7 kr3 kr–4 kr
Person 3 (by)2 kr3 kr+1 kr
Person 4 (by)2 kr3 kr+1 kr
Person 5 (by)2 kr3 kr+1 kr
Person 6 (by)2 kr3 kr+1 kr
Person 7 (distrikt)4 kr6 kr+2 kr
Person 8 (distrikt)4 kr6 kr+2 kr

Det er altså mulig å både innføre sosiale og distriktsvennlige miljøavgifter, som et flertall av folket vil ha, og som styrker prinsippet om at forurenser betaler.

La ikke Sp slippe unna med flere falske historier. De vil spille bort det viktigste, koste hva det koste vil, klima og natur!

Publisert:

Stortingsvalget 2021

 1. Miljø­partienes gode olje­plan 2025

 2. Lekkasjene tyder på tynn suppe

 3. Mellom barken og Vedum – fiasko for Støre?

 4. Unio ut med kravliste til regjeringsmakkerne Støre og Vedum

 5. Sonderingene fortsetter med forsterket mannskap

 6. Har kristelighet, mangler folke­lig­het

 1. Stortingsvalget 2021
 2. Klimapolitikk
 3. MDG
 4. Senterpartiet (Sp)