Hvorfor så stille om utslippene fra gassalget, Lyse?

Aftenbladet presenterte nylig Lyses halvårsresultat. Saken er basert på en pressemelding fra konsernet som handler om overskudd og strømpris, men det er noe de ikke nevner.

Torfinn Ingeborgrud beklager at da Lyses eierstrategi ble fornyet, lot politikerne muligheten gå fra seg til å be om at klimautslipp kuttes og salget av fossil gass fases ut. På bildet Lyses konsernsjef, Eimund Nygaard.

Debattinnlegg

 • Torfinn Ingeborgrud
  Torfinn Ingeborgrud
  Stavanger
Publisert: Publisert:

I tabellene i halvårsrapporten ser vi at klimautslippene knyttet til av salg av fossil gass øker kraftig. Dette nevnes ikke i pressemeldingen, det er også vanskelig å finne noe om dette på hjemmesidene. Det ser ut til at Lyse ikke lenger ønsker oppmerksomhet rundt gassvirksomheten.

Lyse har sluttet å skryte av at de brukte fellesskapets penger til å etablere et 650 km langt gassrør i Sør-Rogaland, som bidro til at 70.000 tonn CO₂ ble sendt opp i atmosfæren bare i første halvår av 2021. Tall for første halvår 2020 var knapt 60.000 tonn. I tillegg kommer den gassen Lyse bruker i sin egen fjernvarme. I 2020 utgjorde den 26 % av energien i fjernvarmen. Dette bidro til 11.000 tonn CO₂. Salget av gass gir også små og store lekkasjer av metan, en ekstra farlig klimagass. Lekkasjene av metan har 12-doblet seg sammenlignet med samme periode i fjor.

Omstridt gassrør

Gassrøret er enestående i Norge. Det manglet ikke på protester da det ble anlagt, Natur og Ungdom lenket seg for eksempel fast i et forsøk på å stoppe byggingen. Lyse er eneste strømprodusent i Norge som kjøper inn fossil gass og pusher den på sine kunder. Lyse lar altså fossil gass konkurrere med sin egen fornybare strøm fra for eksempel Lysefjorden.

Det bør ikke overraske at salget av gass går så det suser. Konsernstyret har fattet vedtak om at salget skal økes, og de oppnår dette ved en såkalt prisgaranti: Uansett hva som skjer med strømprisen, gass skal alltid være billigere.

I de fleste land i verden ser vi at fornybar energi fra sol, vind og vann nå blir billigere og klarer seg bedre og bedre i konkurranse med fossil energi. Dette er bra, utslippene reduseres. Men her i Lyse-land garanterer altså vår kommunalt eide energileverandør for at fossil gass alltid skal være billigst. De har fjernet markedskreftene, og i perioder med lav strømpris bruker de fellesskapets penger til å sponse gass og fortsatte klimautslipp.

Gassavhengig næringsliv

Gassen går til industri, landbruk og transport. Tilbudet om billig gass gjennom et rør inn til husveggen har for eksempel ført til at nesten all tomatproduksjon i Norge er klumpet sammen i Sør-Rogaland. Det bidrar til unødige utslipp fra transport, kundene rundt omkring i landet kan ikke lenger velge kortreist. Tilbudet om gass har også stoppet utviklingen mot bedre og mer klimavennlige løsninger. Lyse har lyktes i å gjøre store deler av næringslivet i Rogaland avhengig av fossil gass, noe det blir kostbart å endre.

Billigsalget av fossil gass gjør at den også brukes til oppvarming av vanlige bygninger. Prisgarantien har ført til at en rekke private og offentlige huseiere har valgt klimaskadelig fossil gass, i stedet for fornybar strøm eller varmepumper. I Stavanger gjelder dette f.eks. Konserthuset, Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger. Noen av kundene skriver om seg selv at de er opptatt av bærekraft og grønn omstilling, likevel biter de på Lyses tilbud om fossil gass.

Noen gir Statsbygg ansvaret. Statsbygg skriver på hjemmesiden at de er «en pådriver for en grønnere næring». Statsbygg, på samme måte som det kommunalt eide Lyse, er flinke med klimaretorikk. I 2021 må man selvfølgelig «føle ansvar» og , «satse på bærekraft i alle ledd». Når de likevel velger fossil gass, er dette å snakke med to tunger.

Passive eiere

Lyse kan forsvare gassrøret med at det også brukes til å distribuere IVAR sin biogass. Men omfanget er beskjedent. Biogassanlegg er svært dyre å bygge. Det er urealistisk å tro at vi kan erstatte all den fossile gassen med biogass. Det ser ut til at Lyses politikk ikke er å erstatte, men snarere øke gassmarkedet ved å tilby biogass til nye kundegrupper.

Lyse er et aksjeselskap eid av 14 kommuner i området. Det er kommunestyrene som velger flertallet av styremedlemmer, men når disse sitter i styremøtene i Lyse bryr de seg ikke om at eierkommunene har fattet vedtak om å kutte klimautslipp. Denne mangelen på styring er en ulempe med kommunalt eide aksjeselskap.

Kommunene har likevel en mulighet til å be Lyse om å skifte kurs. Eierne styrer gjennom en eierstrategi som fornyes hvert tiende år. Denne våren ble strategien fornyet, men politikerne lot dessverre muligheten gå fra seg til å be om at klimautslipp kuttes og salget av fossil gass fases ut.

Lyse ser ikke ut til å ha tatt inn over seg at klimasituasjonen gir «kode rød for menneskeheten». De fortsetter å bidra til helt unødvendige klimautslipp, og bygger opp en farlig avhengighet av fossil gass, selv om de skryter av det motsatte i annonser og på hjemmesiden.

Les også

 1. Lyses gassrør er Rogalands Mongstad-skandale!

 2. To gasslekkasjer på Lyses nett i år

Publisert:
 1. Gass
 2. Biogass
 3. Lyse
 4. Bærekraft
 5. energi

Mest lest akkurat nå

 1. Ingve Bøe fulgte kampen

 2. – Dette blir en attraksjon for hele byen

 3. Ville jubelscener på overtid - stormet banen i ekstase

 4. Politiet ønsker tips om hen­delser før døds­ulykken i Sandnes

 5. Oilers avgjør i tomt bur!

 6. – Problem­stillingen med parkerings­plasser ved Nye SUS er alvorlig