Et godt bomiljø må ikke fortrenges av blokker og glatte fasader

DEBATT: Vi trenger ikke flere boenheter i allerede overfylte områder. Men vi trenger å ta vare på, og synliggjøre det som er viktig for kommunedelens identitet.

Vi trives der det skjer noe for alle. Det som nå står i fare for å glippe, fordi noen har bestemt at det som trengs på Storhaug er å rive identiteten til fordel for flere blokker og glatte fasader.
  • Kjartan Alexander Lunde (V)
    Medlem av utvalg for by- og samfunnsutvikling
  • Hege Benedicte Blom Stene (V)
    Medlem av Storhaug kommunedelsutvalg
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Venstre skal fortsette kampen for å ta vare på det flotte med byen vår og gjøre bymiljøet vårt bedre. Og det første spadestikket er fortsatt ikke tatt i Dokken.
«Vi kan ikke ha alle disse leilighetene i Østre bydel. Byen vår skal vokse, forandres og fortettes, men for øyeblikket er det en dramatisk mengde leiligheter på vei til Badedammen og Østre bydel.» skriver Benedicte Landsnes i Aftenbladet sist fredag.

Litt shabby, litt ukjent

Hvorfor velger vi å bo på Storhaug? Hva er vi stolte av? Hva viser vi fram til gjestene våre? Hvorfor trives vi? Er det ikke nettopp mangfoldet, arnestedene for kunst og kultur, kreativiteten og alle ildsjelene vi løfter fram? Er det ikke trehusene, industrihistorien og fellesskapet? Det litt shabby, spennende og ukjente. Der vi samles, der det skjer noe for alle. Det som nå står i fare for å glippe fra oss fordi noen har bestemt at det som trengs på Storhaug er å rive identiteten til fordel for flere blokker og glatte fasader. Mens bilder av våre stoltheter som Absinthen, industrihistorien, Tinnfabrikken og Fermenten forringes til glansbilder for utbyggernes salgsbrosjyrer.

Nå raseres områder ett for ett. Ett og ett kvartal og ett og ett hus. Vi ser en økende rivningsiver som til sammen sakte, men sikkert forandrer og forringer trehusbyen Stavanger og kommunedel Storhaug. Som sakte, men sikkert fjerner rommene som i dag fylles av det vi er stolte av.

De små hører hjemme her

Dokken eksemplifiserer at gentrifiseringen (en prosess hvor mennesker som tilhører middelklassen eller har høyere utdanning, flytter inn i en bydel dominert av arbeiderklassen eller andre underprivilegerte grupper red.anm.) utfolder seg rett foran øyene på oss. Hvorfor må alt endres? Hvorfor river vi det eksisterende og bygger opp komplekser som like gjerne kunne vært satt opp hvor som helst i verden?

Små aktører hører hjemme i områder som Dokken. Sykkelservice hører hjemme i Dokken. Snekkerforeningen hører hjemme i Dokken. Menneskene hører hjemme i Dokken. Hvor mye må små gründerbedrifter, sosiale entreprenører og kreative etableringer jobbe og tjene for å kunne fortsette å være her? Vi de kjenne tilhørighet i de levende førsteetasjene?

Venstre frykter at disse aktørene fortrenges. Det vil alltid være en konflikt mellom vern og bevaring av gammel industrihistorie, kulturmiljøer og stedstypisk bygningsmasse, og hensyn til dagens krav til både uterom, aktivitet, universell utforming og estetikk – eller hva noen synes er pent akkurat nå.

Vi må se helheten

Vi må se kommunedelen som en enhet. Med sine kvartaler, områder, og gateløp, med sitt spesielle særpreg og ikke bare enkeltbygg i små og avgrensede områder som vi kan rive litt etter litt. Det er mulig å utvikle og samtidig ta vare på identiteten. Det er mulig å tenke seg at en kommunedel så tettpakket med blokker som Storhaug, kan utvikle seg i tråd med tiden, og samtidig tørre å ta vare på og ruste opp områder som Dokken.

Uten rivning og ny utbygging. Selv om de ikke er omfattet av kommunens verneplan. Tenk hvordan det kunne ha blitt der. Grøntdrag fra Badedammen til Bellies, grønn plass mellom Sykkelservice og Absinthen. Bading i siktlinje fra badstuene i Svankevika til rutsjebanen i Badedammen. Side om side med de ideelle aktørene, de små gründerbedriftene og entreprenørene.

Hvorfor trives vi? Er det ikke nettopp mangfoldet, arnestedene for kunst og kultur, kreativiteten og alle ildsjelene vi løfter fram? Er det ikke trehusene, industrihistorien og fellesskapet? Det litt shabby, spennende og ukjente.
Publisert: