Trenger vi nok en parkeringshall i Stavanger? Nei, det gjør vi ikke

DEBATT: Er det i 2022 klimamessig klokt å investere i 300 p-plasser under jorden?

Man kan si mye om det midlertidige parkeringshuset på Jorenholmen fra 80-tallet, men det er langt billigere og mer miljøvennlig å skalere etter behov, sammenlignet med et underjordisk anlegg.
  • Thomas Bendiksen
    Medlem i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (MDG)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Selv om tanken om å flytte gateparkering i området rundt Nytorget under jorden høres forlokkende ut, er det ikke sikkert det er den beste løsningen, verken her og nå, eller i et langsiktig perspektiv.

Nærmere 60 % av persontransporten i Stavanger skjer i dag med bil. Stavanger kommunes målsetting, gjennom klima- og miljøplanen, er at andelen bilbruk skal reduseres til 30 % innen 2030. Hvis vi skal lykkes med denne ambisiøse planen om at 70 % av transporten tas med sykkel, gange og kollektivtransport om 8 år, må veitrafikken reduseres i byområdet, og forholdene for andre transportmåter bedres. En helhetlig, restriktiv parkeringspolitikk er et effektivt verktøy i redusert bilbruk.

Gjenbruk er vanskelig

Et underjordisk parkeringsanlegg i tre etasjer er kostbart og svært ressurskrevende å bygge. En slik p-hall har også begrenset med alternative bruksformål den dagen anlegget har utspilt sin rolle til parkering. Vi har allerede nok av parkeringsanlegg her i byen, som det vil bli utfordrende å transformere til annet bruk en gang i fremtiden.

MDG mener derfor at vi må satse på eksisterende anlegg og fleksible løsninger. Man kan si mye om det midlertidige parkeringshuset på Jorenholmen fra 80-tallet, men det er langt billigere og mer miljøvennlig å skalere etter behov, sammenlignet med et underjordisk anlegg. Den dagen vi lykkes med målsettingen om færre personbiler på veiene, og behovet for parkeringsplasser reduseres, kan toppetasjen enkelt transformeres til annet formål eller etasjedekkene gradvis demonteres i takt med nedskaleringen av p-plasser i sentrum.

Vi har overkapasitet

MDG ser stor verdi i å flytte gateparkering over i parkeringshus, og dermed frigjøre gateareal til uteservering og andre publikumstilbud. Kommunedirektøren har allerede skissert at omkring 200 sone- og korttidsparkeringsplasser i området rundt Nytorget potensielt kan flyttes inn i nytt anlegg under det gamle politikammeret. Samtidig er det overkapasitet i eksisterende og nærliggende anlegg under Domkirkeplassen, i Arkaden og på Jorenholmen. Det er langt mer fornuftig å utnytte eksisterende p-hus enn å investere i et nytt, kostbart, ressurskrevende og lite fleksibelt underjordisk anlegg på Nytorget.

Et underjordisk parkeringsanlegg i tre etasjer er kostbart og svært ressurskrevende å bygge. En slik p-hall har også begrenset med alternative bruksformål den dagen anlegget har utspilt sin rolle til parkering.
Publisert: