Grensejustering = reversering

DEBATT: Aksjonsgruppa «ja til folkeviljen – nei til tvangssammenslåing» har jobbet lenge for å reversere den frivillige kommunesammenslåingen av Forsand og Sandnes. Sammenslåingen er basert på en frivillig prosess i Forsand kommune gjennomført inne den tidsplanen som regjering og fylkesmann hadde satt.

«Ved stadig å se seg i bakspeilet mister en mulighet til å påvirker og skape gode løsninger», skriver Rune Haukalid, Gunleif Haukelid og Trond Haukelid. Forsand sett fra Oanes kai.

Debattinnlegg

 • Rune Haukalid
  Forsand
Publisert: Publisert:

Det er grunn til å tro at aksjonsgruppa har innsett (kanskje med gode hjelpere) at en ikke har nok skyts og argumenter eller «bevis» for at dette var en tvangssammenslåing – en har derfor endret strategi der en søker om grensejustering etter regelverket i inndelingsloven.

Skjult reversering

Dermed er det tydelig at denne grensejustering er en skjult reversering der en oppnår det samme – dette faktum samt for så vidt også navnet på aksjonsgruppa viser med tydelighet at dette er en omkamp med mål om å endre gjennomført kommunesammenslåing.

Sandnes ønsker utvikling på Forsand, de ønsker å legge til rette for økt turistnæring, en er positive til lokale initiativ og en leverer på kommunale tjenester.

Historien er kjent for oss alle: Forsand kommune sin prosess startet i 2014, da med ønske om å gå sammen med Strand og Hjelmeland – denne sammenslåing havarerte i kommunestyre med 16–1 flertall.

I 2015 ble Forsand oppfordret til å søke frivillig sammenslåing med noen av nabokommunene. Forsand kommune hadde samtaler med alle nabokommuner som endte med et flertallsvedtak i kommunestyre i juni 2016 om å søke sammenslåing med Sandnes. Det ble gjennomført innbyggerundersøkelser der 300 innbyggere ble spurt om hvilken nabokommune en ønsket sammenslåing med, resultatet var tydelig flertall for Sandnes, 50 prosent, mens Strand fikk 42 prosent.

Fylkesmannen ga i sin innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd om at Forsand skulle tvangssammenslås med Strand.

Mindretallet på Forsand jobbet nå aktivt, en representant i kommunestyret endret mening, og flertallet i kommunestyret var nå snudd. Når Stortinget den 8. juni 2017 behandlet kommunereformen ble Forsand/Sandnes-saken diskutert særskilt – som følge av at flertallet i Forsand kommunestyre hadde endret seg. Stortinget var godt kjent med dette faktum, likevel var vedtaket tydelig med 141 -28 flertall for gjennomføring av den frivillige sammenslåingen.

Flertallsvedtak i kommunestyret

Forsand har altså valgt selv å slå seg sammen med Sandnes – dette bygger på flertallsvedtak i kommunestyret og flertall blant innbyggerne. Aksjonsgruppa sine argumentasjon «ja til folkevilje» er dermed ikke riktig – at noen skulle ønsket et annet vedtak, er sånn sett kjent, men at en skal hevde at dette er folkeviljen er direkte feil og både umoralsk og svært uheldig.

En grensejustering er også noe helt annet enn en kommunesammenslåing, oppnår en det vil Forsand bli justert inn i Strand uten verken forhandlinger eller påvirkning. Dette kan få store uheldige konsekvenser blant annet for alle kommunalt ansatte som er ansatte i Sandnes kommune, det er ikke noen automatikk i at Strand skal overta dette arbeidsgiveransvaret.

Håper aksjonsgruppa har tenkt igjennom disse konsekvenser og hva det kan få å bety for mange av innbyggerne på Forsand. Nei, la oss heller erkjenne at det har vært ulike meninger i denne saken, tiden for omkamp er forbi, vi må se fremover – slik at vi alle bidrar til å skape en god kommune og bygd. Ved stadig å se seg i bakspeilet mister en mulighet til å påvirker og skape gode løsninger. Sandnes ønsker utvikling på Forsand, de ønsker å legge til rette for økt turistnæring, en er positive til lokale initiativ og en leverer på kommunale tjenester.

25–30 arbeidsplasser

I tillegg ønsker en som kjent også å etablere omsorgsbolig i Samfunnshuset på Forsand – noen som kan gi 25–30 arbeidsplasser. Optimistprosjekter ble en gang lansert, lå oss fortsatt være optimister og fremtidsvisjonære slik at vi sammen skaper en god Sandnes kommune for alle i hele kommunen.

Les også

 1. – Mange i Forsand trives godt i Nye Sandnes

 2. - Forsøk på å oppheve kommune­sammen­slåingen

 3. KrF-nei til omkamp om sammenslåtte kommuner

Publisert:
 1. Debatt
 2. Kommunesammenslåing
 3. Grensejusteringer
 4. Forsand kommune
 5. Sandnes kommune

Mest lest akkurat nå

 1. 46-åring omkom i klemulykke på Moi - navnet er frigitt

 2. Dette er de nye omikron-tiltakene

 3. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben

 4. Studio A: Mener bråket i Kristiansund kan være bra for Viking

 5. Aslak tjener 450 millioner på salg av mølle

 6. Vaksineringen tilbake til Forum Expo