Vindkraften overtas av utenlandske selskaper

DEBATT: I de senere årene har vi hatt en omfattende utbygging av vindkraft i Norge. Dette er naturlig sett i lys av våre klimamål og derav behovet for elektrifisering av landet.

«Hvordan kan vi ta over eierskap og styring av vindkraften? Vi må lære av norsk oljeindustri. Det norske oljeeventyret er et fantastisk bevis på effekten av deling», skriver Arild Topdahl.
  • Arild Topdahl
    Hafrsfjord
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange er kritiske til vindkraftutbyggingen. Folk og lokalsamfunn protesterer, fordi utbyggingsløsningene ofte i for liten grad tar hensyn til turområder, dyreliv og andre naturgitte forhold. Så langt synes det som om folk i liten grad har blitt hørt.

Det som verre er, er at utenlandske selskaper styrer norsk vindkraft. I dag eier og driver utenlandske selskaper opp mot 70 prosent av vindkraftanleggene i Norge. Dagens vindkraftpolitikk resulterer i at store deler av overskuddet fra denne virksomheten går til utenlandske selskap.

Det er ikke mindre enn galskap å gi bort de norske ressursene til utlandet og at utlendinger tjener grovt på vår uberørte natur.

Hva kan vi lære av oljeindustrien?

Da oljeindustrien startet opp i Norge, var det også hovedsakelig utenlandske selskaper som investerte. Vi hadde ikke hatt den industrien vi har nå, uten at de amerikanske selskapene kom inn med penger og kunnskap.

Men da oljeindustrien utviklet seg her til lands, tok norske interesser mer og mer over. Norske politikere og staten kom i førersetet med hensyn til eierskap og styring. Dermed kom overskuddet mer og mer hele folket til gode.

Det samme må skje med vindkraften. Våre politikere og staten må i større grad enn i dag komme i førersetet med hensyn til eierskap og styring. Overskuddet fra vindkraften må komme folket til gode og ikke først og fremst utenlandske aktører.

Nasjonens helter

Hvordan kan vi ta over eierskap og styring av vindkraften? Vi må lære av norsk oljeindustri. Det norske oljeeventyret er et fantastisk bevis på effekten av deling. De fremsynte nasjonsbyggerne, våre politikere på sent 1960- og tidlig 1970-tallet forutså hva oljerikdommen ville bety for oss alle, hvis de ble eid av oss alle. Disse politikerne er for noen av oss nasjonens største helter i moderne tid.

Norske politikere og staten kom i førersetet med hensyn til eierskap og styring. Dermed kom overskuddet mer og mer hele folket til gode.

Den enkle løsningen ville vært å la internasjonale oljeselskaper eie oljefeltene og produsere verdiene, mens vi som nasjon tok vår andel gjennom skatter. Våre politikere den gang tenkte omvendt: La oss eie verdiene og bygge kunnskap selv. Dermed ble vi mer enn et land rikt på olje. Vi ble et land som ble rikt på kompetanse. Dermed ble vi selv en aktør i verdensklasse.

Fellesskapsløsninger

Etter hvert må våre politikere og staten i større grad enn i dag komme i førersetet når det gjelder utbygging og drift av våre vindkraftanlegg. Da trenger vi ikke politikere som tror blindt på at konkurranseutsetting løser alle problemer. Vi trenger politikere som går for fellesskapsløsninger og sikrer norske interesser i utvikling og drift av vindkraft både til lands og til havs.

Publisert: