Når MDG og Ap ikke liker svaret

DEBATT: «Hvorfor jager dere den vesle geitekillingen?» spurte oksen. «Han teller oss», rautet kalven. «Men vi skal ta'n», sa bjellekua.

«Hele 13,2 prosent av Stavangers totale klimagassutslipp kommer fra biologiske jordbruksutslipp, mer enn fra all industri/olje/gass pluss oppvarming i boliger og næringsbygg til sammen», skriver Ingebjørg S. Folgerø.

Debattinnlegg

  • Ingebjørg Folgerø
    Kommunestyremedlem og medlem av Utvalg for miljø og utbygging (H)
Publisert: Publisert:

Flertallspartiene og kommunen vil ikke telle klimagassutslippene fra jordbruket. Stavanger har mål om å redusere totalutslippene med 80 prosent innen 2030, men nå skal vi visst bare måle noen av utslippene, for eksempel bilkjøring, skipsfart og oppvarming, ikke de utslippene som skjer på landet.

Av de 13 tiltakene framlagt i klimabudsjettet gjelder syv – altså over halvparten – veitrafikk, og ingen gjelder jordbruk.

Største sauekommune

Stavanger er en av landets største jordbrukskommuner, ofte omtalt som den største sauekommunen. La meg presisere at beitedyr er veldig viktige i et bærekrafts¬perspektiv, fordi de omdanner gress til menneskemat. Men de produserer klimagasser, særlig metan og lystgass, og det kan vi ikke bare ignorere.

Hele 13,2 prosent av Stavangers totale klimagassutslipp kommer fra biologiske jordbruksutslipp, mer enn fra all industri/olje/gass pluss oppvarming i boliger og næringsbygg til sammen. Men kommunen har besluttet å ikke telle med disse gassene når den skal vurdere egen måloppnåelse. Av de 13 tiltakene framlagt i klimabudsjettet gjelder syv – altså over halvparten – veitrafikk, og ingen gjelder jordbruk.

Vanskelige å måle enkeltvis

Slik står det i Klimabudsjett 2022 som nettopp ble framlagt: «Det gjøres oppmerksom på at innen jordbruk er fossile utslipp fra bruk av jordbruksmaskiner og til oppvarming av drivhus omfattet i budsjettet, mens biologiske utslipp fra jordbruk holdes utenfor utslippsrammen ved vurdering av måloppnåelse.» Visstnok fordi de skal være vanskelige å måle enkeltvis.

Om lag en syvendedel av kommunens utslipp skal altså holdes utenfor når vi spør oss selv hvor flinke vi er. Selv om kommuneadministrasjonen i 2021 ikke kan nok om utslipp fra biologiske prosesser til å målsette dem enkeltvis, er dette helt absurd. Ville de holdt utslippene fra cruiseskip utenfor hvis de strevde litt med å tallfeste dem? Jeg tror ikke det, nei.

Gruppeleder for MDG sa under saksbehandlingen at hvis vi liksom skal måle promp fra dyrene, må vi telle med det avfallet våre egne kropper produserer, også. Jeg kan opplyse henne om at vi har bygd store, flotte anlegg i Mekjarvik og på Grødaland som produserer klimanøytral og fornybar biogass nettopp av kloakk og matavfall. Fordi bl.a. Høyre mener at biologiske utslipp er viktige.

Ble nedstemt

Høyre og Venstre la sist uke fram forslag til vedtak om at vi skal telle med de biologiske jordbruksutslippene i måloppnåelsen og rammene våre. Men nei, vi ble nedstemt av MDG og Ap og de øvrige partiene. Ingen målinger av jordbruksutslippene der i gården, takk. Man kan fundere på hva som er viktigst; reell klimagassreduksjon av hensyn til kloden, eller å piske vekk all lokal veitrafikk, skip og industri? Eller tenker man at 80-prosentsmålet er enklere å «oppnå» hvis man bare sladder vekk 13,2 prosent allerede nå?

«Kom og hjelp,» gol hanen. «Skuta synker!» Da ble alle dyrene redde, men så skreik hanen igjen: «Er det noen av dere som kan telle?»

Publisert: