Vi må åpne opp for flere vaksineaktører

DEBATT: Dagens vaksineordning belaster helsevesenet mer enn nødvendig, og tar ikke høyde for at store deler av den norske arbeidsstyrken ikke kan stille opp til gitte vaksinetimer. Det finnes allerede en løsning. Hvorfor brukes den ikke?

«I dag kan vi få influensavaksine både hos fastlegen, hos bedriftslegen, av bedriftshelsetjenesten eller på et nærliggende apotek. Vi kan gjøre det samme med koronavaksinen», skriver Pål Lillebø.

Debattinnlegg

 • Pål Lillebø
  Pål Lillebø
  Styreleder i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening
Publisert: Publisert:

Hittil har vaksinestrategien i Norge fungert. Eldre og syke som står utenfor arbeidslivet er i ferd med å få sine doser. Snart står den arbeidsføre delen av befolkningen for tur.

Fastleger og vaksinestasjoner står parate når drøye 2,6 millioner norske arbeidstakere om kort tid skal få koronavaksine. Men bildet som er skapt i mediene om at de fleste norske arbeidstakere har en fleksibel arbeidsdag på hjemmekontor, stemmer ikke med virkeligheten. Mange grupper i norsk arbeidsliv kan ikke uten videre forlate arbeidsstedet et par timer i to omganger for å bli vaksinert. I hvert fall ikke uten at det påvirker mange.

Verken helseministeren eller Folkehelseinstituttet har tatt til orde for å åpne opp for flere vaksineaktører. Det burde de.

Fravær som påvirker mange

95.000 barnehageansatte, 155.000 lærere, 25.000 sjåfører i transportsektoren, 215.000 ansatte i fastlandsindustrien og 25.000 offshore, for å nevne noen, har arbeidsplasser der deres fravær påvirker mange. Vi har også en stor gruppe som arbeider turnus og skift som ikke er i nærheten av sitt vaksinested i lange perioder, enten de arbeider på byggeplasser, er i transportnæringen, jobber på norsk sokkel eller ukependler til arbeidsplassen. Ifølge Aftenposten er det også en frykt for at over 700.000 nordmenn som har fastlege i en annen kommune enn der de bor, ikke får tilgang til vaksine. Det er grunn til å tro at mange av disse er arbeidstakere, som har en fastlege nærmere arbeidsplassen. Disse elementene vil både forsinke vaksineringen, og bli en ekstra belastning på et allerede sterkt preget næringsliv.

Les også

Nord-Jæren tar ikke påskepause: – Vaksineringen går som planlagt

Et minst like viktig aspekt er at de som i dag har oppgaven med å utføre vaksineringen, fastleger og sykepleiere, hadde fulle dager også før pandemien. Deres vanlige arbeidsoppgaver med oppfølging av pasienter forsvant neppe med pandemien og behovet for å frigi kapasitet til vaksinering. Derfor er det sannsynlig at helserelaterte oppgaver og ulike pasientgrupper nå blir nedprioritert til siste vaksinedose er satt. I for eksempel Asker tas nå helsesykepleiere ut av skoler og helsestasjoner for å jobbe med massevaksinering. Med stadig flere vaksinedoser tilgjengelig fremover, vil det bli stadig mindre tid og ressurser til arbeidsoppgaver som ikke er relatert til pandemien. Hvis vaksinen i tillegg ikke har en god langtidsvirkning, må vi igjen starte opp med en ny vaksine-runde av befolkningen om kort tid. Det vil føre til en vedvarende bortprioritering av nordmenn med andre helseplager.

Begynner å haste!

Derfor er det viktig å få på plass alternativer som sørger for at flest mulig av det
helsepersonellet som i dag står for vaksinering kommer tilbake til sin vanlige jobb. Samtidig må vi sikre at vaksineringen av arbeidstakerne gjennomføres mest mulig effektivt, på flere steder og av flere aktører. Men nå begynner det å haste! I Folkehelseinstituttets optimistiske vaksinescenario skal de første arbeidsføre, uten sykdommer eller høy risiko, bli vaksinert fra månedsskiftet mars/april og nær 3,7 millioner doser med vaksine skal komme til landet i april og mai.

Verken helseministeren eller Folkehelseinstituttet har tatt til orde for å åpne opp for flere vaksineaktører. Det burde de, både for å redusere belastningen på dem som setter vaksine i dag og for gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere.

En løsning er allerede på plass. I dag kan vi få influensavaksine både hos fastlegen, hos bedriftslegen, av bedriftshelsetjenesten eller på et nærliggende apotek. Vi kan gjøre det samme med koronavaksinen. I tillegg dekker bedriftshelsetjenesten og bedriftsinterne leger en pliktig tjeneste for virksomheter med mer enn 1,5 millioner arbeidstakere i alle deler av
landet. Ved å utnytte bedriftshelsetjenesten kan vi sikre effektiv vaksinering i blant annet produksjonsbedrifter, både på fastlandet og offshore, i bygg- og anleggsbransjen, i hotell- og serveringsbransjen, helsesektoren, undervisning, politi og transport. Det er et enkelt grep for å redusere belastningen både på næringslivet, og på fastleger, sykepleiere og andre som skal
bemanne vaksinestasjonene.

Helt unødvendig

Det er ikke for sent å gjøre noe med dagens ordning, men det begynner å haste. For om under en måned vil helsepersonell nok en gang nedprioritere utsatte pasientgrupper for å vaksinere friske, samtidig som de første arbeidstakerne får problemer med å møte opp for vaksinering til innkalt tid. Begge deler er helt unødvendig.

Les også

 1. Alle voksne skulle få første vaksine i løpet av juli. I dag oppdateres planene

Publisert:
 1. Fastlegene
 2. Vaksine

Mest lest akkurat nå

 1. Lagde sine første donuts hjemme i karantene. Det har blitt million­butikk

 2. Nå stenger de Gamlingen igjen: – Veldig kjedelig

 3. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata

 4. Politiet tror motor­sykkelen kjørte i bilen bak­fra

 5. Hun kan bli Stavangers neste ordfører: – Blir særlig viktig å prioritere de midlene vi har til rådig­het

 6. FNB skal skifte navn – har ti forslag