Seniorbølgen kommer til barnehagene

ARBEIDSLIV: Hver femte ansatt i barnehage er over 50 år. Flere blir det for hvert år. Hvordan skal vi ta vare på denne verdifulle arbeidskraften?

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Debattinnlegg

 • Kari Østerud
  Kari Østerud
  Direktør, Senter for seniorpolitikk
Publisert: Publisert:

Seniorene har erfaring og kompetanse som barnehagene trenger, og det er mye hente ved å sette seniorpolitikk høyere på agendaen i barnehagesektoren Dersom for mange seniorer forsvinner for tidlig ut av barnehageyrket, kan det bli mangel på kompetent arbeidskraft.

Det er viktig for alle parter at de ansatte vil og kan jobbe lenger. Senter for seniorpolitikk (SSP) har vært prosjektleder for samarbeidsprosjektet med KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. For prosjektet har Fafo kartlagt hvorfor barnehageansatte over 50 år blir i jobben, og hvorfor de slutter. Rapporten dokumenterer at det er mulig å beholde seniorene lenger.

De må jobbe mer og lenger

I starten av barnehagereformen (2003) var snittalderen blant de ansatte i barnehagene lavere enn i andre yrker. Mange i 20- og 30-årene ble rekruttert. År for år tar barnehagene nå igjen andre bransjer. Barnehagene får en alderssammensetning blant de ansatte som er likere andre sektorer. Dermed blir det viktigere for barnehagene fremover å sikre at seniorene jobber mer og lenger. Målet med samarbeidsprosjektet er å forhindre at de eldste ansatte faller fra. Det vil avhjelpe en fremtidig mangel på kompetent arbeidskraft i barnehagene.

Vi er vi helt avhengig av at seniorene fortsetter å trives og heller vil komme på jobb hver dag enn å slutte eller bli pensjonister.

Seniorene trives

Intervjuene med 5265 ansatte og tidligere ansatte født mellom 1951 og 1967 viser at de aller fleste trives godt i jobben i barnehage. De trives med ungene, kollegaene, og opplever jobben som veldig meningsfull. Andelen av dem over 50 år som forlater barnehageyrket, gikk ned fra 2005 til 2015. Så flere av seniorene blir. En av årsakene til at det er blitt flere seniorer i barnehagene, er at de eldste årskullene utsetter avgangen i større grad enn tidligere. 84 prosent av seniorene som jobbet i barnehage i 2015 jobbet fortsatt i en barnehage i mars 2020.

Rapporten gir mye kunnskap om hva som virker når arbeidsgiverne og de ansatte ønsker at flere skal forlenge sine yrkeskarrierer. Vi presenterer kunnskapen, og så er det opp til partene å gjennomføre slik at best mulig folk kan lage gode dager for ungene våre.

Nesten en dobling

Undersøkelsen «Seniorer i barnehagesektoren. Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker» er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS. I 2015 jobbet 21702 personer over 50 år i barnehage. Det er nesten en dobling siden 2005 da 11540 personer var over 50 år. Fafo har brukt registerdata fra Statistisk sentralbyrå for å finne alderssammensetningen blant barnehageansatte. Medlemmer av Utdanningsforbundet og Fagforbundet født mellom 1951 og 1967, og som jobbet i barnehage i 2015, ble rekruttert til dybdeundersøkelse på nett. 5265 personer svarte. Andelen seniorer i offentlige barnehager er 28 prosent mot 17 prosent i private barnehager.

I starten av barnehagereformen (2003) var snittalderen blant de ansatte i barnehagene lavere enn i andre yrker. Mange i 20- og 30-årene ble rekruttert. År for år tar barnehagene nå igjen andre bransjer.
Publisert:
 1. Barnehage
 2. Arbeidsliv

Mest lest akkurat nå

 1. 40 nye koronasmittede på Nord-Jæren siste døgn

 2. «Ordfører Nordtun lever farlig»

 3. Eksplosjon i bolighus – én person savnet

 4. Her er Arbeiderpartiets nye politikk

 5. 600 liter hydraulikkolje har lekket ut i Ølensvåg

 6. Hundrevis av biler og mennesker var samlet utenfor Sola Flymuseum