La UiS hente medisinstudentene hjem!

DEBATT: Vi har en klar anbefaling: Utvid gradsretten – si ja til UiS.

«Myndighetene bør ta ansvar for å utdanne nok leger, og det er derfor på tide å hente utenlandsstudentene hjem», skriver Xenia Cappelen og Andreas Schønbeg-Moe.
  • Xenia Cappelen
    Studentrepr. i ressursgruppen for medisinutdanning, UiS og medisinstudent, UiB
  • Andreas Schønberg-Moe
    Studentrepr. i ressursgruppen for medisinutdanning, UiS og medisinstudent, Budapest
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

16. februar kom kunngjøringen om at Ulla-Førre-fondet tildeler 24 millioner kroner til medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Med dette er hele oppstartsfinansieringen på 84 millioner spikret. Studieplanen er klar. Byggingen av SUS 2023 er i full sving og UiS ønsker medisinstudiet velkommen. Nå er det kun opp til Stortinget. Vi har en klar anbefaling: Utvid gradsretten – si ja til UiS.

Det er kun fire universiteter i Norge som kan tildele graden cand.med., og dermed tilby medisinutdanning. For å kunne etablere medisinstudium ved UiS, må Stortinget vedta å la UiS få gradsrett og mulighet for å tildele cand.med-graden.

Et innovativt medisinstudium ved UiS vil kunne bidra til sunn konkurranse mellom studiestedene, og økt fokus på kvalitetsforbedring.

Norge mangler studieplasser

Norge har forpliktet seg gjennom WHO til å utdanne eget legebehov, men mangler studieplasser på medisin for å klare dette. Nær halvparten av alle norske medisinstudenter studerer i utlandet, hvorav 2/3 av disse i Polen, Ungarn og Slovakia.

Disse studentene bidrar til å dekke Norges legebehov ved å ta opp lån og betale store summer skolepenger i utlandet. I stedet for å bli møtt med en takk av norske myndigheter når de står med diplomet i hånden og klare for å dekke landets legebehov, møtes studentene med gjeld. Myndighetene bør ta ansvar for å utdanne nok leger, og det er derfor på tide å hente utenlandsstudentene hjem.

Det er nesten halvannet år siden Grimstad-utvalget overleverte sin rapport om behov, modeller og muligheter for medisinutdanning i Norge. Selv om utvalget er splittet 50-50 i spørsmålet om hvorvidt UiS, er de klokkeklare i at det er behov for en kapasitetsøkning for at Norge skal utdanne minst 80 prosent av eget legebehov.

Bedre pasientbehandling

Om bekymringen for at kvaliteten på et nyopprettet medisinstudium på UiS er dårligere enn på de fire etablerte studiestedene er et argument mot UiS, bør det understrekes at alternativet slik det foreligger nå er status quo – Polen, Ungarn og Slovakia. Det er på tide at vi tar ansvar for å øke kapasiteten på medisinutdanning i Norge. Å sikre at flere leger får kjennskap til og erfaring fra det norske helsevesenet i studietiden, bidrar også til bedre pasientbehandling.

Selv om initiativet fra UiS har falt i god jord hos mange, møter det likevel mye kritikk, særlig fra universitetene med etablerte medisinstudier. Kritikken handler i stor grad om at fragmentering vil forringe kvaliteten på undervisningen ved dagens medisinstudier. Et innovativt medisinstudium ved UiS vil kunne bidra til sunn konkurranse mellom studiestedene, og økt fokus på kvalitetsforbedring. SUS og UiS har allerede infrastrukturen som kreves for å drive medisinutdanning, og pasientgrunnlaget er større enn både ved NTNU og UiT.

Selv om en andel av dagens legestudenter allerede utdannes ved Stavanger universitetssjukehus gjennom UiB og Semmelweis University i Budapest, er det mulig å utdanne flere leger i Stavanger-regionen. Studiemodellen på UiS tilrettelegger for økt utnyttelse av læringsarenaene i primærhelsetjenesten, og sykehusavdelinger som tradisjonelt ikke har hatt medisinstudenter i praksis.

Ta ansvar

Norge trenger sårt å utdanne helsepersonell for fremtidens helsevesen. Fasilitetene som trengs for å utdanne flere dyktige leger finnes allerede i Stavanger-regionen. Derfor har vi en sterk oppfordring til Stortinget og Kunnskapsdepartementet: Utvid gradsretten, og ta ansvar for at Norge dekker eget legebehov!

Publisert: