Handelshøgskolen til sentrum

Handelshøgskulen ved Universitetet i Stavanger passer som hånd i hanske med et signalbygg i Stavanger sentrum. Alternativenes finnes, og det skal ikke stå på oss.

Gamle Stavanger sykehus i Kannik ville være ypperlig for Handelshøgskolen ved UiS. Den tomme Hermetikkfagskolen er et annet godt alternativ.
  • Ola Kvaløy
    Professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved UiS
  • Klaus Mohn
    Professor, Handelshøgskolen ved UiS og NHH
Publisert: Publisert:
Hermetikkfagskolen på Vestre platå, som ingen ennå vet hva skal benyttes til, har jo tidligere vært brukt til undervisning og vil også kunne være et alternativ for Handelshøgskolen.
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fortetting er en fellesnevner i responsen på fremtidens utfordringer for Stavanger-regionen. Trafikk og transport gir store belastninger for miljøet, og er i tillegg vår største kilde til klimagassutslipp. Et hovedmål for organisering og lokalisering av fremtidsrettede institusjoner og organisasjoner må derfor være å redusere det samlede transportbehovet til et minimum.Et bysamfunn hvor alle har arbeidsplass og tjenestetilbud innen rekkevidde for gange, sykkel, buss eller tog er dermed det vi må strekke oss mot. I tillegg bør utbygging av nye nærings— og boligområder ses i nær sammenheng med en systematisk styrking av det kollektive transporttilbudet.

Dette dannet noe av bakgrunnen for innlegget til Alexandria Algard, leder av Norske arkitekters landsforbund, i et debattmøte i Folkets hus 26. august, der hun lanserte ideen om å flytte Universitet i Stavanger (UiS) til sentrum. For egen del kan vi like gjerne si det med en gang: Det skal ikke stå på oss.

Oxford-modellen

Ideen formet seg på flyet hjem fra Oxford, etter tre dager på tur med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger ( HHUiS – som er et institutt i Det samfunnsvitenskapelige fakultet; red. anm.). Oxford er en fjern drøm for mange akademikere, med lange tradisjoner, enorme ressurser og høy kvalitet i utdanning og forskning. Dette skal ikke forhindre at vi også kan ha ambisjoner her i Stavanger.

Organisering og lokalisering har skapt stor avstand mellom universitetet og omgivelsene vi er en del av.

Oxford har færre innbyggere enn Sandnes og Stavanger til sammen, og preges i stor grad av universitetet og de 22.000 studentene. Universitetet i Oxford er sammensatt av 38 uavhengige «colleges» som ligger spredt rundt i bykjernen, hvert med stor grad av indre selvstyre.

I hodene våre har dermed byen Oxford smeltet fullstendig sammen med Universitetet i Oxford. Den nærmeste parallellen i Norge finner vi kanskje i Bergen, med et sentrumsnært universitet og desentralisert organisering. Dermed tenker mange på Bergen og Universitetet i samme åndedrag.

Slik er det ikke i Stavanger. Her er det fint lite som inviterer til assosiasjoner mellom byen og UiS. Ikke bare fordi vi mangler tradisjonene, men fordi organisering og lokalisering har skapt stor avstand mellom universitetet og omgivelsene vi er en del av.

Vil styrke byen

Flytting av HHUiS til sentrum kunne være et første skritt for å redde forholdet mellom UiS og byen, i et interessefellesskap med store gevinster for begge parter.

Ved HHUiS har vi mer enn 1000 økonomistudenter, vi og tilbyr bachelor-studier i økonomisk-administrative fag, revisjon og regnskap, samt rettsvitenskap. Vi har mer enn 300 studenter på mastergradsnivå (siviløkonom), som spesialiserer seg i finans, samfunnsøkonomi eller strategi og ledelse.

En rekke sjanser til å møte våre strategiske ambisjoner er allerede misbrukt.

Flytting av HHUiS til sentrum ville vært et interessant eksperiment for byutvikling i Stavanger, med svært begrenset nedside. Oss er det nemlig svært enkelt å flytte. Vi er selvgående og avhenger ikke av resten av universitetet for å levere fullverdige studier. Dessuten har vi lite utstyr å dra på. Alt vi trenger er kontorplasser, et passende antall undervisningsrom, samt lesesalsplasser og oppholdsrom. Så er vi i gang.

Det vi ønsker er å videreutvikle Handelshøgskolen vår som et fritt og uavhengig fakultet under Universitetet i Stavanger, gjerne under inspirasjon fra college-modellen i Oxford. Vi vil at stab og studenter med stolthet skal identifisere seg med HHUiS som institusjon, slik at vi står bedre rustet i konkurransen om de aller beste hodene også i årene som kommer. Dette blir ikke mindre viktig med omstillingsutfordringene som nå tårner seg opp for Stavanger-regionen.

Økonomistudentene ved UiS må føle at de tilhører en bestemt del av universitetet, med egen resepsjon, egne kontorareal, egne undervisningsrom, egne lesesaler – ideelt sett i et eget bygg. Slik er det ikke i dag, og en rekke sjanser til å møte våre strategiske ambisjoner er allerede misbrukt.

Gode alternativer

I «Hermetikken» skulle det vel la seg gjøre å innrede auditorium. Her vist fram av rådgiver Øyvind Bergsaker i Stavanger kommune i samband med planene for salg høsten 2014.

Selv om kostnadene ved å flytte HHUiS til sentrum er beskjedne, kunne virkningen vært betydelig. Grunnen er at vi ville tatt med oss 1000 studenter, som i første omgang ville prege omgivelsene rundt våre lokaler, og som i neste omgang kunne speile Stavanger som studentby på en langt bedre måte enn i dag.Gamle Stavanger Sykehus ville passet utmerket. Bygget har alt som trengs for å bygge en institusjon som den vi ønsker oss: Et sentrumsnært og ærverdig bygg, omkranset av en vakker, parkmessig hage, vegg i vegg med busstasjon og jernbane, kafeer og konsertlokaler, brostein og børst. Her kunne vi til og med fått plass til studentboliger.

Et annet alternativ er gamle Hermetikkfagskolen, som i dag utålmodig står og venter på å bli fylt av nytt liv. Vi er imidlertid ikke fastlåst. Det finnes sikkert flere alternativer på sentrumsnære bygg som kunne skapt identitet og tilhørighet for en best mulig videreutvikling av HHUiS og byen vår.

Nye tider for UiS

Rektorvalget ved UiS står for døren, og tiden passer godt for et skifte både i takt og retning. Den nye ledelsen ved UiS inviteres med dette til å tenke nytt om organiseringen og lokalisering av et universitet for framtiden, og ikke fortsette i fangenskap av modeller som hører fortiden til.

En sak er nemlig sikker, og det er at suksessoppskriften for de neste 50 årene er en annen enn den som har skaffet oss suksess gjennom de foregående 50 årene, både for Stavanger-regionen og for Universitetet. Igjen blir dermed nytenking en forutsetning for videreutvikling.

Vi er i alle fall klare for det neste steget mot en annen framtid enn den vi har vært vant til – i egne lokaler i Stavanger sentrum.

Les også:

Publisert: