Hvorfor vil du fyre for kråkene, Ingeborgrud?

Publisert: Publisert:

Avfallsforbrenning, som på Forus, skjer uansett. Energien en kan fange fra spillvarmen er en ressurs som det er rett å bruke, også i fjernvarmeanlegg, selv om den ikke er utslippsfri. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

 • Roy Ulvang
 • Trygve Mellvang-berg
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Roy Ulvang (t.v.) er fagrådgiver i Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Trygve Mellvang-Berg er kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme, interesseorganisasjonen for fjernvarmebransjen.

Ingen utslipp kuttes hvis fjernvarmen i Stavanger slutter å bruke energien fra avfallsforbrenningen på Forus. Likevel mener Torfinn Ingeborgrud i Miljøpartiet De Grønne at det er «fjernvarme-svindel» å regne spillvarmen som klimanøytral. Forstå det den som kan.Les også:

Les også

Ingeborgrud: Klimautslippene i Stavanger ble fjernet med et pennestrøk

Ingeborgruds utbrudd mot bruk av avfallsvarme i Stavanger Aftenblad 21. april bygger på en grunnleggende misforståelse – nemlig at avfallsforbrenning først og fremst er til for å lage fjernvarme. Det er feil.

Restavfallet som brennes på Forus må uansett i ovnen et sted, siden det i 2009 ble forbudt å legge det på dynga. Forbudet er fornuftig, ettersom klimagassutslippet firedobles hvis restavfallet legges på deponi istedenfor å brennes. Forbrenningen er altså i seg selv et viktig tiltak for å redusere utslipp.

Siden forbrenningen finner sted uansett, blir spørsmålet om spillvarmen skal gjenvinnes eller ikke. Alle virker enige om at det er lurt å ta varmen i bruk, ikke minst Miljødirektoratet, som vil ha høyest mulig energigjenvinning fra avfallsforbrenning.

Alternativet er å la kråkene få varmen.

Verdifull ressurs

Samtidig betviler ingen at avfallsforbrenning fører til CO2-utslipp, men poenget med å identifisere utslipp må være å få på plass tiltak for å kutte dem. Utslippskutt fra avfallsforbrenning håndteres av avfallssektoren og oppskriften er å sortere ut mest mulig gjenvinnbare materialer før forbrenningen.

For det vil i overskuelig fremtid være restavfall som må forbrennes. Da er gjenvinning av spillvarmen en verdifull ressurs for samfunnet. Den kan brukes til å erstatte fossil oppvarming med fjernvarme – og avlaste det lokale kraftsystemet. Den kan også fase ut eventuelle fossile kilder i fjernvarmen, slik Lyse nå gjør ved å knytte sammen sine fjernvarmenett på Forus og Sandnes. Alternativet er å la kråkene få varmen.

Både Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet skiller mellom utslipp fra avfallsforbrenning og fjernvarme.

Ikke virkelige kutt

Hvis brukeren av slik varme får ansvaret for CO2-utslippet fra forbrenningen, slik Ingeborgrud ønsker, vil det gi positiv effekt i eget utslippsregnskap å kutte ut spillvarmen. Men ingen utslipp kuttes i virkeligheten, siden restavfallet uansett må forbrennes. Det er ikke «fjernvarme-svindel» å fastslå dette.

Ingeborgrud viser til «statlige retningslinjer» om at fjernvarmen må belastes for avfallsforbrenningens utslipp. Men både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet skiller mellom utslipp fra avfallsforbrenning og fjernvarme. Energigjenvinning av avfall regnes som miljøvennlig, ikke-fossil energi i fjernvarme av både NVE og Enova.

For MDG i Oslo er dette grønn politikk for lavutslippssamfunnet.

Lær av MDG i Oslo

Ingeborgrud trenger ikke gå lenger enn til sitt eget parti for å lære mer om dette. For i Oslo, hvor MDG har ansvar for både miljø og byutvikling, er hans partifeller Hanna E. Marcussen og Lan Marie Nguyen Berg opptatt av «viktigheten av fjernvarme for utnytting av spillvarme som særlig kommer fra avfallsforbrenning», som de skrev i et brev til Kommunaldepartementet tidligere i år.

For MDG i Oslo er dette grønn politikk for lavutslippssamfunnet. Det samme legger Stavanger-regionen til grunn når avfallsvarmen regnes som CO2-nøytral energi i fjernvarmen. Å brunvaske brukeren av denne spillvarmen, blir meningsløst.

Les også:

Publisert:

Les også

 1. Stavanger langt unna målet om å redusere klimagassutslippene

 2. Et IVAR-anlegg å være stolt av

 3. Bystyret åpner for piggdekkavgift

 4. Unikt næringsbygg i Sandnes får halvert energiforbruk

Mest lest akkurat nå

 1. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 2. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

 3. Elg skutt ved Sandvedparken

 4. Elbiler må betale mer

 5. Folk valfarter til Helleland for å se på det som kan bli et gruveeventyr

 6. Janoves datter synger duett med bestefar

 1. Debatt