Tenk helt nytt om noen få attraksjoner: billetter, service, vakthold og guiding!

KRONIKK: Situasjonen på Preikestolen, Trolltunga og Kjerag krever at vi tenker nytt om tilrettelegging i norske fjell. Samtidig ønsker vi å verne om allemannsretten.

Den enorme turistveksten til noen få attraksjoner, som (f.v.) Preikestolen, Kjerag og Trolltunga, gjør det nødvendig å se på allemannsretten med nye øyne.

Debattinnlegg

 • Preben Falck
  Daglig leder, Stavanger Turistforening
 • Per Hanasand
  Styreleder, Stavanger Turistforening
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Tilrettelegging for turister og vern om allemannsretten er forenelig om man bare rydder litt i begrepsbruken og fokuserer på å finne løsninger på de utfordringen tilstrømmingen av turister gir oss.

De senere år er det skjedd store endringer på noen få steder. Selfie-fenomenet og moderne menneskers behov for å gå i flokk har medført at mange søker spektakulære attraksjoner mer enn selve friluftsopplevelsen. Preikestolen har i 120 år vært et turistmål, men veksten etter 100-årsdagen forbløffer oss. På Trolltunga har utviklingen vært eksplosiv over kort tid, med Kjerag like bak.

Sesongen 2016 ga krisestemning med mediefokus på slitasje, køer, redningsaksjoner og forsøpling. Så snart noen har ropt etter tiltak, har andre svart med at man ikke må tukle med allemannsretten.

Ny situasjon, nye løsninger

Slik situasjonen har utviklet seg på de mest eksponerte naturbaserte turistattraksjonene, er det klart at Turistforeningens tradisjonelle, enkle tilrettelegging kommer til kort. Menneskemengdene i seg selv passerer en tålegrense, og manglende friluftskompetanse blant turistene krever nye tiltak. Om bare 1 prosent av dagens 300.000 besøkende til Preikestolen fritt skal sette opp telt og tenne bål, blir belastningen på naturgrunnlaget for stor. Det må derfor iverksettes tiltak for å håndtere situasjonen. Og hvem vet, når det spilles inn film med Tom Cruise på Preikestolen og Kjerag brukes i det ene reklamestuntet etter det andre, så kan det føre til utslag i besøkstallene som vi ikke kan forestille oss.

Les også

Tom Cruise og Mission Impossible på Preikestolen

Les også

– Cruise på Preikestolen vil lokke flere filmfolk

Allemannsretten som prinsipp blir ikke truet av at man enkelte steder må legge begrensninger i den frie ferdselen. Landets fremste ekspert på allemannsretten, Marianne Reusch, setter skapet stødig på plass i kronikken «Rett til å være varsom», der hun påpeker at allemannsretten gir rett til å gå i skog og mark bare «når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet». Det finnes en rekke lovhjemler som gir adgang til å begrense den frie ferdselen.

Videre er det slik at allemannsretten bare gjelder i utmark, og utmark er som kjent på retur. Hver gang det bygges ut eller dyrkes ny mark, innskrenkes retten til å bevege seg fritt. Dette er i seg selv bekymringsfullt, men prinsippet om fri ferdsel består.

Styring

Fiskepiren i Stavanger 20. desember 2016: Plenty av turister på vei til Preikestolen. Fint vær og mildt denne dagen, men hva betyr slikt for sikkerhet og beredskap vinterstid?

Konkret kan mye gjøres uten å utfordre allemannsretten.

For det første er det nødvendig å styre tilstrømmingen, og på enkelte dager begrense antallet mennesker per dag. Med kvoteregulering kan man i hvert fall på Preikestolen og Kjerag utnytte mer av døgnet. Enklest kan dette iverksettes ved å kontrollere hvor mange biler og busser man slipper inn i området, f.eks. med forhåndssalg av parkeringsbilletter. Noen kan da ta seg inn til fots, men det store flertall lar seg styre.

Med de besøkstallene vi nå ser medfører telting og bålbrenning stor slitasje og forsøpling. Slitasjen kan begrenses, og gjestene kan få en bedre opplevelse om det opparbeides skikkelige teltplasser med permanente bålplasser, kombinert med at telting på andre steder forbys.

Både til Preikestolen, Trolltunga og Kjerag blir det satt opp nødbuer langs stiene. Det pågår omfattende skilting, utbedring av stier og etter hvert kanskje etablering av toaletter, søppelhåndtering osv.

Alt dette er uvant for en norsk fjellvandrer, men nødvendigheter for en internasjonal reiselivsdestinasjon på topp i alle rangeringer. Likevel må vi tilstrebe å gjøre så små inngrep som overhodet mulig, og sørge for at det som gjøres har høy kvalitet.

Vakter og guiding

20. desember 2016: Kinesiske turister på Preikestolen. Sammen med fjellguide Harald Bjørkhaug, hyrt inn av Turistforeningen.

Det er vanskelig å kompensere for turistenes manglende kompetanse på fjellturer som fortoner seg som ekstreme for dem. Informasjonstiltak er viktig, men har liten effekt på turisten fra Kina som bare har én dag til å gjennomføre sin fjelltur «of a lifetime». Løsningen må være vakthold og guiding langs stien med serviceinnstilt veiledning som metode, men med muligheten for litt mer bryske tilbakemeldinger når det trenges.

På de mer krevende turene til Trolltunga og Kjerag er et av hovedproblemene at folk tar seg vann over hodet, ofte bokstavelig talt i krevende vestlandsvær. En mulighet til komme i hus for varme og tørke, og bli møtt av et personal som kan bistå, er nå helt nødvendig. Bare på denne måten kan man unngå mange av de krevende redningsaksjonene som, særlig ved Trolltunga, har tæret på ressursene i den frivillige beredskapen.

Les også

Stoppet flere Kjerag-turister

Les også

2016: Redningsaksjoner i kø – «Det røyner på»

Les også

2016: «Av og til får jeg følelsen av at jo flere turister vi kan pøse inn, desto bedre er det»

Turistforeningen har evne og vilje til å bygge og drifte slike, vi har allerede over 500 andre hytter over hele landet. Slik drift er imidlertid ikke den gullgruven mange innbiller seg, tvert om er det et krevende pengesluk som holdes oppe av dugnadsånd og kjærlighet til fjellet. Skal slike anlegg kunne realiseres, kreves det offentlig eller private tilskudd med mange titalls millioner, og støtte fra vernemyndigheter og regulanter. Både i Stavanger og Bergen jobbes det hardt hos turistforeningene for å realisere slike planer, nå står det først og fremst på finansieringen. Det er derfor gledelig at staten nå har kommet på banen gjennom programmet «nasjonale turstier», som på sikt bør sikre finansiering av nødvendig infrastruktur på disse toppattraksjonene.

Andre spennende muligheter kan dukke opp med nye IT-løsninger, som sikkerhetsregistrering med GPS-sporing av mobiltelefon. Det kan kombineres med et innhold som både gir informasjon og underholdning.

Les også

Disse fire turistmagnetene får millioner fra Nasjonale turiststier

Les også

Google har rettet Preikestolen-feil og Forsand har satt opp nytt skilt

Må tenke videre

Alt dette kan gjennomføres innen rammene av dagens lovgivning.  På lang sikt er det nok mulig at regulering av antall besøkende må strammes inn slik at vi kan få hjemmel til å stanse folk både når det er fullt og når værforholdene tilsier det. Dette vil være mer inngripende. Vi bør begynne å tenke i de baner allerede nå, men på kort sikt kan mye oppnås med andre midler.

Turistforeningen er beredt til å ta del i det ansvaret det er å forvalte våre nasjonale turistikon under voldsomt press, og vi vil gjøre det i tråd med det beste vi har fra norsk friluftstradisjon – allemannsretten.

Les også

Sindre Bø: Reiselivet og myndighetene må ta større ansvar for fotturisters sikkerhet

Les også

Haaken Christensen, Innovasjon Norge: Jo, vi jobber for økt sikkerhet i naturturismen

Les også

Espen Brekke i Norsk Folkehjelp: Hvem tar ansvar for sikkerhet i fjellet? Vi frivillige eller staten?

Les også

Vi kan ikke bygge opp naturbasert turisme med en variant som lokalmiljøet og naturen vil tape på

Les også

Birgitte Dambo: Aftenbladet mener: Reiselivet må ta ansvar for trygghet i heiene


Les også

 1. Utvider Kjerag parkering, graving er i gang

 2. «Hvis hver turist legger igjen 10 kroner, blir det fort penger av det»

 3. Dirdal-stengning ødelegger for Kjerag og Preikestolen

Publisert:
 1. Trolltunga
 2. Preikestolen
 3. Kjerag
 4. Turistforeningen
 5. Turisme

Mest lest akkurat nå

 1. Nordlyset danset på høsthimmelen

 2. To ganger fikk ekte­paret fra Jæren nei til å adoptere. Likevel dro de til Sør-Korea og hentet et barn

 3. KrF-leder Ropstad møter pressen lørdag

 4. 18-åring ble den store helten i debuten: – Finner nesten ikke ord

 5. 20 vil bli ny Kolumbus-sjef

 6. Fugler ved Breiavatnet ble matet med ukokt ris