Sykepleiermangelen som forsvant – eller ...?

DEBATT: Til deg som er nyvalgt eller gjenvalgt kommunepolitiker: Vis mot og sørg for konkurransedyktig lønn til sykepleierne i din kommune.

«Etter tariffoppgjøret kan det se ut som om flere kommuner mener at sykepleierne har fått en så god lønn at de ikke lenger trenger å videreføre rekrutteringstilleggene og andre lokale tillegg», skriver Nina Horpestad.

Debattinnlegg

  • Nina Horpestad
    Nina Horpestad
    Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I disse dager er Norsk Sykepleierforbund Rogaland vitne til noe vi aldri trodde vi skulle oppleve. Kommuner som før 1. juli brukte lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere – har etter 1. juli tilsynelatende ikke lenger rekrutteringsutfordringer. Kanskje også nyvalgte kommunepolitikere stusser over dette fenomenet…?

Årets tariffoppgjør for sykepleiere i kommunal sektor blir av mange beskrevet som historisk godt. Oppgjøret innebar bl.a. at ingen sykepleiere med 10 års ansiennitet eller mer skal ha mindre enn 500.000 kroner i årslønn. NSF har lenge hevdet at kommunene må bruke lønn som virkemiddel for å få flere sykepleiere til å jobbe hos dem. I dag velger åtte av ti sykepleiere å søke sin første jobb i sykehus.

Fjerner rekrutteringstillegg

Etter tariffoppgjøret kan det se ut som om flere kommuner mener at sykepleierne har fått en så god lønn at de ikke lenger trenger å videreføre rekrutteringstilleggene og andre lokale tillegg. Dette til tross for at ny minstelønn i kommunene ikke er en krone høyere enn hva samme sykepleier tilbys i sykehus. Rekrutteringsutfordringen er prikk lik slik den var før tariffoppgjøret, likevel fjerner flere kommuner de lokale tilleggene med en slags forståelse av at de nå er «bakt inn i» sentral minstelønn.

Les også

Tallretorikk om sykepleierlønn

Den forståelsen er for meg uforståelig. Den innebærer at før 1. juli var det nødvendig med rekrutteringstillegg og lokal garantilønn høyere enn sentral garantilønn og høyere enn sykehuslønn for å rekruttere og beholde sykepleierkompetanse. Etter 1. juli er ikke dette nødvendig, selv om både sykehusene og alle andre kommuner gikk opp det samme. Plutselig har kommunene nok sykepleiere.

Eller, vent nå litt – er det ikke slik at KS’ egen arbeidsgivermonitor nylig slo fast at tre av fire kommuner sier det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere? Og arbeidsgivers svar er å frata sykepleierne de tilleggene de har på toppen av sentral minstelønn? Man skal være rimelig høyt utdannet for å skjønne arbeidsgivers logikk. At en slik strategi skal gjøre kommunene mer konkurransedyktige er i alle fall langt over min fatteevne. Muligens har også ansvarlige politikere vanskelig for å skjønne hvordan slike tiltak skal sikre god helsetjeneste til kommunens innbyggere?

Se til Trondheim

I Trondheim har både administrasjon og politikere valgt motsatt strategi. De har tatt inn over seg at utfordringene er akkurat like store som før årets tariffoppgjør – og erkjent at skal de fortsatt være konkurransedyktige må selvfølgelig lokale tillegg videreføres på toppen av ny garantilønn. De har også erkjent at lokale forhandlinger er et viktig virkemiddel i lokal lønnspolitikk, og om tillegg «spises opp» av sentrale oppgjør undergraver det hele hensikten med dette virkemiddelet.

Om rett skal være rett – også kommuner i Rogaland har skjønt dette, men de er foreløpig i et sørgelig mindretall.

Politisk ansvar å vise handlekraft

Til deg som er nyvalgt eller gjenvalgt kommunepolitiker: Vis mot og sørg for konkurransedyktig lønn til sykepleierne i din kommune. På den måten kan dere holde valgløftene om en kommunal helsetjeneste som har rett kompetanse på rett plass til rett tid for sine innbyggere.

Publisert: