Rogfast og ny E39 koster mye mer enn de smaker

SAMFERDSEL: Rogfast og ny E39 er dårlige prosjekt på alle måter. SV mener at staten skal fullfinansiere nødvendige veiprosjekt. Disse skal være trafikksikre, rassikre og ikke ødelegge matjord og urørt natur.

Høyre har ofte beskyldt SV for å bruke penger som fulle sjøfolk, men nå tenker jeg at det er Høyre som er i gang med nettopp det, og dere bruker bilistenes penger som om det er deres for å finansiere Rogfast og ny E39, skriver SV-politiker Heidi Bjerga. Foto: Jan Tore Glenjen

Debattinnlegg

 • Heidi Bjerga
  Heidi Bjerga
  Sandnes SV
Publisert: Publisert:

Høyre hopper bukk over Parisavtalen og artsmangfoldet som er under press, i sitt innlegg i Aftenbladet 21. august. Ikke med ett ord nevner Høyre-representantene at det er faktisk er folket som skal finansiere både Rogfast og E39 sørover.

Mye dyrere enn ferje

Tvert imot, mener de SV sløser med skattebetalernes penger når vi sier det er unødig pengebruk. Skattebetalerne skal kun finansiere 20 % av Rogfast gjennom overføring fra staten – en kostnad som var 16,8 mrd., men som har økt med mellom fem og ni milliarder kroner. Så skal bilistene finansiere resten. 80 % av Rogfast skal finansieres gjennom bompenger. Det vil koste mye mer å kjøre gjennom Rogfast enn dagens ferjebillett.

Det vil ikke koste mer enn halvparten av kostnaden til Rogfast med en framtidsrettet løsning med elferjer og oppgradering av veiene.
Høyre garanterer også for ny E39 sørover, selv om tofelts vei med forbikjøringsfelt er framtidsrettede løsning for nye veiprosjekt, ifølge en utredning Statens vegvesen og Vegdirektoratet har gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen ble levert i oktober 2019. Prislappen for å kjøre her vil være 500 kroner hver vei.

Ny E39 dårlig butikk

Der poengterer de at trafikksikkerhet og ulykkesrisiko anses å være gunstigere med 2 til 3 felt og 90 kilometer i timen enn ved fire felt og 110 km/t på grunn av farten. I utredningen har veietaten beregnet samfunnsøkonomisk nytte for firefelts vei kontra to felt med forbikjøringsfelt, på tre konkrete strekninger med utbyggingsbehov. Alle utbyggingsalternativene viser negativ samfunnsøkonomisk nytte.

Men netto negativ nytte er betydelig større for firefelts vei enn for 2/3 felt i alle varianter. Forskjellen er størst – 2,3 milliarder kroner – for en E6-utbygging i Trøndelag dersom nye vei brukes av bare 6000 biler i snitt i døgnet. Forskjellen faller til 1,2 milliarder kroner med 12.000 biler. Dette er aktuelle tall for E39 sørover fra Ålgård til Lyngdal.

Ifølge Vegvesenet sin konseptvalgutredning er årsdøgnstrafikken (ÅDT) på E39 mellom Vigeland og Krossmoen kun 4–5000 kjøretøy, og fra Krossmoen til Ålgård er det rundt 6000 kjøretøy. Det er derfor en reell sammenligning, og viser at dette prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Hvem er fulle sjøfolk?

Det er ikke SV som påstår at vi kommer til å jobbe annerledes, det er det blant annet siviløkonom og analytiker Haugberg som tar til orde for i en kronikk i Aftenbladet i juni. Vi tror ikke at folk vil kjøre daglig mellom Haugesund og Stavanger og mener derfor at det blir feil å bruke en uavklart menge milliarder på Rogfast. Laksen og industrivarene kommer seg ut i markedet via våre terminaler både på Karmøy og i Risavika.

Høyre har ofte beskyldt SV for å bruke penger som fulle sjøfolk, men nå tenker jeg at det er Høyre som er i gang med nettopp det. I tillegg bruker dere bilistene sine penger som om det er deres, for å finansiere prestisjeprosjektene.

80 % av Rogfast skal finansieres gjennom bompenger. Det vil koste mye mer å kjøre gjennom Rogfast enn dagens ferjebillett.

Les også

 1. Rogfast og nye E39 skal bygges, SV!

 2. – Nei, Rogfast vil ikke føre til et integrert bo- og arbeidsmarked på Haugalandet og Nord-Jæren

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Lørdag kveld gjenopplevde Christer sin egen kollaps på fotballbanen

 2. Seier til Viking med hele fire mål!

 3. Solbakkens sønn med rørende melding

 4. Dei har bygd eit hus svevande mellom fjord og himmel

 5. – Noen ganger dukker det opp en sang som bare er perfekt. Den limer seg til hjernen. Du blir avhengig av den

 6. Firebarnsmor dømt for å ha mishandlet familien: Mener seg utsatt for et komplott