Vanskelig øvelse å informere om narkotika

DEBATT: For dem som har fulgt med i mediene det siste året, bør det ikke komme som en overraskelse at sosiale medier er en arena hvor det handles narkotika, avtales slåsskamper, deles uheldige bilder og mobbes.

Publisert: Publisert:

«Hvor legger en lista for informasjonen som gis og hvordan formidles den? Her har vi sikkert forbedringspotensiale», skriver Kim T. Nesse om Uteseksjonens innlegg på Lunde ungdomsskole. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Kim T. Nesse
Leder for Uteseksjonen i Stavanger

Det er beklagelig at Laila Veronika Jonassen opplever Uteseksjonens innlegg om sosiale medier på foreldremøte ved Lunde ungdomsskole 3. april som en oppskrift for hvordan en kan leve et dobbeltliv på nettet og hvordan en kjøper narkotika (Aftenbladet 11. april). Slik er det selvsagt ikke tenkt.

Vanskelig øvelse

Alle nye 8. klasseforeldre får ti minutters informasjon om sosiale medier fra uteseksjonen i forbindelse med foreldremøtene skolene har. Dette er kort tid hvor en ønsker å informere om det som er mest aktuelt. Det er bare Lunde som holder foreldremøte hvor elevene også er til stede. Det kan være en vanskelig øvelse å informere om denne type tema til voksne og barn samtidig. Hvor legger en lista for informasjonen som gis og hvordan formidles den? Her har vi sikkert forbedringspotensiale.

Viktig med informasjon

For dem som har fulgt med i mediene det siste året, bør det ikke komme som en overraskelse at sosiale medier er en arena hvor det handles narkotika, avtales slåsskamper, deles uheldige bilder og mobbes. Uteseksjonen mener det er viktig at foreldre har informasjon om dette og snakker høyt om det. Så er spørsmålet om ungdommene skal ha den samme informasjonen? Uteseksjonen er i kontakt med flere tusen ungdommer mellom 12 og 25 år gjennom ett år. Ungdommene er vår største og beste informasjonskanal. Informasjonen om hva som foregår i sosiale medier har vi fra dem. Så er det selvsagt noen ungdommer som vet mer enn andre og noen ungdommer som ikke vet noe.

Preventivt

Når ungdom vet at foreldrene følger med, og vet hva som skjer, tenker vi at det i seg selv kan være preventivt. Samtidig gir det oss en god anledning til å snakke med barna våre om hverdagen de møter. En av de viktigste oppgavene vi har som foreldre er å lære barna våre å ta gode valg. Da må vi også vite noe om hvilke valg de står overfor.

Les også

Uteseksjonen, preventivt eller opplæring?

Publisert: