Mer lek og mindre lekser

DEBATT: Skal barna tilpasse seg skolen, eller skolen tilpasse seg til barna? For oss i MDG er det tydelig at mye er galt med dagens skolesystem.

Publisert: Publisert:

«Skolestarterne har et stort behov for lek og bevegelse som må ivaretas i langt større grad enn det vi ser i dag», skriver Une Aina Bastholm og Daria Maria Johnsen. Foto: Marius Vervik

Debattinnlegg

 • Une Aina Bastholm
  Stortingsrepresentant og talsperson, MDG
 • Daria Maria Johnsen
  Oppvekstpolitisk talsperson og ordførerkandidat Stavanger, MDG

15. august var det mange barn som grugledet seg til å begynne på skolen. For førsteklassingene er det starten på over et tiår med skolegang. De fleste er enige om at denne skolegangen ikke skal være en fabrikk der til og med de yngste barna kontinuerlig måles etter prestasjoner. Dessverre er det mange aspekter ved dagens barneskole som fremstår akkurat slik. Færre ungdommer trives på skolen, og for disse starter ofte mistrivselen tidlig. Det vil vi i De Grønne få slutt på.

Lekser for 1.-4. trinn må vekk

Skolestarterne har et stort behov for lek og bevegelse som må ivaretas i langt større grad enn det vi ser i dag. Skolene bør derfor ha tilstrekkelig utstyr for en lekpreget og variert undervisning og lett tilgang til grøntarealer og natur. Samtidig bør man begrense fokuset på testing og rapportering. Lekser for 1.-4. trinn må vekk!

Det er også på tide at lærere får tid til å være lærere. Mange av dem er i dag frustrerte fordi de er for få pedagoger per elev, og i tillegg må bruke mye tid på unødvendig byråkrati og rapportering. Uten nok tid med elevene, og et større fokus på å skape positive relasjoner, blir det vanskelig for skolen å få barna til trives. Alle barn er forskjellige, og uten tidlig oppfølging etter behov, øker faren for at de faller av.

Lunsj for alle

Familier er også forskjellige, og barnas lunsj burde ikke avhenge av foreldres kapasitet. God og næringsrik lunsj for alle grunnskoleelever er derfor viktig både for å bedre læringsevnen og utjevne sosiale forskjeller, og en viktig sak for oss i MDG. Gi barna en god skolestart, med lek og mette mager.

Publisert:

Les også

 1. – Ingen i Stavanger skal grue seg til skolestart

 2. Regjeringen åpner for fleksibel skolestart - Stavanger kan bli testkommune

Mest lest akkurat nå

 1. Auglendstunnelen åpner lørdag

 2. Bilfører stoppet i Ryfast – for å sove

 3. Myndighetene fraråder unødvendig reise til utlandet. Men hva med unødvendig reise i Norge?

 4. Trapper opp leteaksjonen ved Månafossen

 5. Alle grønne land blir gule - ber alle la være å reise utenlands

 6. Lokalfotballen starter egen turnering: 16 lag påmeldt til nå

 1. Debatt
 2. MDG
 3. Une Aina Bastholm
 4. Daria Maria Johnsen
 5. Undervisning