Hva er fornuftig for elevene, Aftenbladet?

DEBATT: Etter at fraværsgrensen ble innført er elevene mer til stede, færre dropper ut og flere fullfører videregående. Er ikke det nok sagt?

«En av de indikatorene i skolen som best kan predikere skolefaglige prestasjoner og gjennomføring av opplæringen er fravær», skriver Margret Hagerup i Høyre.
  • Margret Hagerup
    Margret Hagerup
    Stortingsrepresentant (H)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På lederplass 16. februar kritiserer Aftenbladet Høyre for å ville ha tilbake fraværsgrensen så raskt som mulig. Til tross for at avisen senest forrige uke (9. februar) hadde en sak der opplæringssjefen i Rogaland snakket om hvor viktig denne er.

Skoler i Rogaland melder inn bekymring om at de dette året vil ha flere elever som dropper ut, at rekordmange står i fare for å stryke, og at det er vanskelig å være tett på og følge opp – fordi elevene ikke kommer på skolen. Det er mange måneder igjen av skoleåret, og mange elever kunne blitt hjulpet om vi gjeninnførte fraværsgrensen: Til det beste for elevene.

Aftenbladet skyver fastlegene foran seg og glemmer elevene.

Merkelig å trekke fram fastlegene

En av de indikatorene i skolen som best kan predikere skolefaglige prestasjoner og gjennomføring av opplæringen er fravær. Forskningslitteraturen peker på at elever som er borte mer enn 10 prosent står i mye større fare for å falle fra og gå glipp av viktig læring og utvikling. Da synes jeg det er merkelig at Aftenbladet trekker frem fastlegene som en barriere for å gjeninnføre en fraværsgrense.

Fraværsgrensen er særlig viktig for elever som sliter med motivasjonen, for de med psykiske utfordringer, og for de som ikke får god nok oppfølging hjemmefra. Fraværsgrensen sikrer at ungdommene kommer i kontakt med fastlegen om de sliter, og at de blir fanget opp av helsesykepleier eller rådgiver. Det viser sluttevalueringen av ordningen. Når elevene kommer på skolen, fanges de i større grad opp av laget rundt eleven. Nettopp derfor er den så viktig!

Les også

Fastlegenes frykt har blitt realitet: – Fjern fraværsgrensa

Les også

Ibrahim (18) ville droppe ut: – Jeg var så nære

Urovekkende tall

Fra 2016–2021 har det vært en økning i fraværet som overstiger 10 prosent. Det antas at foreldre nå i større grad også tar ungene ut av skolen selv, og at terskelen har blitt lavere. Det er urovekkende tall. Som foreldre har vi en plikt til å sørge for at ungene kommer seg på skolen, og elevene har både rett og plikt til skolegang. Barnehage og skole er det beste verktøyet vi har for å utjevne forskjeller i samfunnet og sørge for at alle barn får like muligheter.

Dessverre er det belegg for å si at fravær smitter, og foreldre spiller også en stor rolle der. Elever av foreldre med lav tilknytning til arbeidslivet har mer fravær enn barn av foreldre i arbeid. Det er ingen grunn til at disse elevene skal være mer borte fra skolen. Det handler om kultur og holdningsarbeid.

Vært en suksess

Høyre ser at det kan være utfordrende for legene å legitimere fraværet, men vi mener det blir helt feil å avvise gjeninnføring av en fraværsgrense av den grunn. Og det er heller ikke utelukkende negativt at elever kommer i kontakt med fastlegen som kan bidra til å avdekke problemer. Siden den ble innført har den vært en suksess, og fraværet ble redusert med nesten 30 prosent. Elevene har vært mer på skolen, de lærer mer, og færre faller fra. Det betyr at næringslivet vårt får bedre tilgang på kompetanse.

Pandemien har vist oss at det finnes flere digitale verktøy, både i skole og i helsevesenet som kan tas i bruk. La oss heller se hvordan vi kan bruke dette på en bedre måte, for å sikre elevenes rett.

Vi må aldri glemme at skolen er til for elevene og deres læring. Det er deres kunnskap om kompetanse vi skal leve av i fremtiden. Dersom vi ikke gjør kloke grep nå, risikerer vi at konsekvensene av pandemien blir store for elevene våre.

Risikerer varig utenforskap

Flere risikerer varig utenforskap og vil få et tøft møte i arbeidslivet. For når en er på første jobbintervju, er det ingen tvil om at fraværet betyr noe. Det har mang en ungdom bittert erfart når en skal sosialiseres inn i arbeidslivet og overgangen kan allerede i dag være stor for mange. Aftenbladet skyver fastlegene foran seg og glemmer elevene. Hva er fornuften i det?

Publisert: