Norge kan bli helelektrisk uten en eneste ny vindturbin på land

DEBATT: I et intervju med Sintefs magasin Gemini lar jeg meg overraske hvor imponerende lite forsker og samfunnsviter Espen Moe vet om hvordan vi kan skaffe fram den fornybare energien vi trenger, uten en eneste ny vindturbin på land i Norge.

Ifølge Espen Moe er det eneste realistiske å få produksjonen av fornybar energi opp, så fort som mulig. Og da mener han vi trenger vindkraft, også på land. Han tar feil.

Debattinnlegg

 • Hogne Hongset
  Vindkraftmotstander
Publisert: Publisert:

Moe sier i intervjuet at «enkelte mener vi kan utnytte vannkraften bedre, og det er godt mulig. Det er ingen tvil om at vannkraftbeskatningen har forhindret større utnyttelse av vannkraftressursene. Andre mener vi må jobbe for å redusere energiforbruket. Det er også vel og bra, men å innbille seg at det er nok til å løse problemene, blir litt som å tro at hvis vi bare samarbeider, blir det fred på jord.»

Udokumentert påstand

Ifølge Espen Moe er det eneste realistiske å få produksjonen av fornybar energi opp, så fort som mulig. Og da mener han vi trenger vindkraft, også på land. Påstanden han setter fram om at vi trenger vindkraft på land, er akkurat det,- en påstand. Han gir ingen begrunnelse, hvis vi da ser bort fra denne høyst uvitenskapelige setningen: «Andre mener vi må jobbe for å redusere energiforbruket. Det er også vel og bra, men å innbille seg at det er nok til å løse problemene, er urealistisk.»

Hvis dette sitatet er representativt for Espen Moes akademiske nivå, har NTNU et åpenbart kvalitetsproblem. Dette blir rett og slett for amatørmessig til å komme fra en som presenterer seg slik på nettet: «His academic work focuses on the underlying dynamics of the political economy, structural economic change and long-term economic growth and development, with a special focus on energy systems, primarily with respect to the prospects for an energy transition away from fossil fuels.» (Hans akademiske arbeider konsentrerer seg om den underliggende dynamikken i den politiske økonomien, strukturell økonomisk forandring og langsiktig økonomisk vekst og utvikling, men en spesiell oppmerksomhet rettet mot energisystemer, primært med tanke på mulighetene for en overgang bort fra fossilt drivstoff)

Jeg savner belegg

Jeg anbefaler professor Moe å ta en titt på det nye nettstedet energiognatur.no Rapporten som ligger på nettstedet har en sammendragsrapport, den er også lagt opp i en nedlastbar PDF-versjon.
Rapportens hovedkonklusjon er at vi kan helelektrifisere Norge uten en eneste ny vindturbin på land, en påstand som ifølge Moe er feil. Jeg utfordrer Moe til å legge fram den dokumentasjonen han måtte ha som viser at rapporten tar feil på dette punktet.

Ifølge Espen Moe er det eneste realistiske å få produksjonen av fornybar energi opp, så fort som mulig. Og da mener han vi trenger vindkraft, også på land. Påstanden Moe setter fram om at vi trenger vindkraft på land, er akkurat det,- en påstand.
Publisert:
 1. Vindkraft
 2. Fornybar energi
 3. Energiforbruk

Mest lest akkurat nå

 1. Anita Lundekvam (25) har flyttet og selger bilen: – Vi sparer på de siste vedkubbene

 2. Seier til Oilers

 3. Emilie fikk plutselig ni millioner på konto. Med hilsen Jehovas vitner på Randaberg

 4. Inger Marie lokket med øde gård på Tinder og fikk full klaff

 5. Dette svarer Veton Berisha om Molde-flørten

 6. Haaland ut med skade