Pengene eller livet?

DEBATT: Det er nylig inngått avtaler om utvidet arbeidstid mellom arbeidsgiver og Norsk Sykepleierforbund (NSF) i sykehus og kommuner.

«Det er høyst bekymringsfullt at de ansvarlige nå agerer med et virkemiddel som utgjør en økt risiko for liv og helse», skriver Aud Hølland Riise om den nye avtalen om utvidet arbeidstid for sykepleiere.

Debattinnlegg

  • Aud Hølland Riise
    Aud Hølland Riise
    Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
Publisert: Publisert:

Avtaler om å gjøre unntak fra vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, en vernelov som faktisk også sykepleierne er omfattet av. Avtaleinngåelsen er ikke nødvendigvis heldig for helsetjenesten og er verken bærekraftig eller et smart strategisk grep for å rekruttere, mobilisere eller beholde sykepleiere.

NSF mener at denne prekære situasjonen har oppstått på grunn av arbeidsgivere og politikeres fravær av ansvarlig handlekraft over tid. Derfor er vi nå i en situasjon som har blitt kritisk. En slik nødløsning er et nødvendig, men stort onde.

Denne situasjonen har tillitsvalgte varslet om i lang tid.

Utgjør en helserisiko

Avtaler om utvidet arbeidstid og ekstra kompensasjon har en bitter bismak. Bismaken kommer fordi vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven settes til side. Vernebestemmelsene er særdeles viktig for nettopp turnusarbeidende sykepleiere. Det er godt dokumentert at det å arbeide til ulike tider på døgnet utgjør en helserisiko. Det er som om bygningsarbeidere (frivillig) jobber uten hjelm og sikkerhetsutstyr. Vernebestemmelsene og turnusplanene er sykepleiernes «hjelm». Når partene inngår avtaler som dette, bør varselklokkene ringe så høyt at til og med de ansvarlige, som har vist seg å ha særdeles dårlig hørsel, hører det.

Les også

Så mye får sykehusansatte for overtid i julen

Vernebestemmelsene sier noe om hvor lenge man kan og bør jobbe. En sykepleier ivaretar kritisk syke pasienter, et arbeid som krever årvåkenhet. Den årvåkenheten har man ikke etter 12–16 timer.

Så er det slik at det gis en økonomisk kompensasjon som kan friste. Samtidig kommer man ikke unna dilemmaet knyttet til arbeidstakers helse og pasientenes sikkerhet.

Sykepleierbemanningen var for dårlig før pandemien. Lønn og arbeidsforhold er årsak til at 20 prosent av sykepleierne forlater yrke i løpet av de 10 første årene. Når brannen ikke kan slokkes, hjelper den ekstra kompensasjonen lite på de grunnleggende utfordringene. Det er høyst bekymringsfullt at de ansvarlige nå agerer med et virkemiddel som utgjør en økt risiko for liv og helse. Denne situasjonen har tillitsvalgte varslet om i lang tid.

Svært kortsiktig

Pengene eller livet – det burde vært et enkelt valg. Her er livet og velferden til sykepleierne solgt, nettopp for å ivareta pasientene. Det er bare så synd at det kan virke svært kortsiktig. Hvis penger her skal sikre liv og helse burde de brukes på en måte som rekrutterer, mobiliserer og beholder sykepleiere på lang sikt.

NSF har en stor forventning om at de ansvarlige arbeidsgivere og politikere, nå tar arbeidsforholdene for sykepleiere på alvor slik at pasientene sikres gode sykepleietjenester også i framtiden.

Publisert: