Mitt mål som hobbyornitolog har vært å sette søkelys på spillet i kulissene

DEBATT: Mine spørsmål om Ecofacts storspove-rapport blir heftig kritisert, men er det ikke slik at fagrapporter skal bli ettergått, faktasjekket og tåle kritiske spørsmål?

Innlegget mitt var et forsøk på å få seriøsitet i diskusjonen om storspoven og å rette oppmerksomheten mot spillet som skjer i kulissene i den betente saken om tursti langs Gauselvågen.

Debattinnlegg

 • Yngvar Bokn Johnsen
  Yngvar Bokn Johnsen
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Jeg får «så hatten passer» av daglig leder Ecofact Ole K. Larsen i Aftenbladet 28. april for mitt innlegg om rapporten Ecofact har laget på vegne av grunneierne.

Larsen starter med å belære meg om begrepet barriereeffekt. Uansett definisjon av begrepet, gir det fremdeles ikke mening å bruke det om en enslig, eller enkelte individer av storspove som besøker Gausel. At både noen viper og noen storspover overvintrer på grunn av det milde klimaet på Jæren er velkjent. Det er riktig at de da lever farlig. Noen løser det ved å dra ut av landet. De er tross alt trekkfugler. Andre bukker dessverre under i kulden. Dette rår dessverre ingen over.

Larsen sier at jeg kimser av at «vanlige arter» nå er ført opp på norsk rødliste. Helt feil! Det jeg skriver er: «Klart storspoven er rødlistet, men turstien på Gausel har ingenting med det å gjøre.» Man trenger ikke engang å være «hobbyornitolog» for trekke den konklusjonen.

Les også

Å trekke vår storspove-utredning i tvil, er dårlig debattskikk

Argumentet gir ikke mening

Erling Sømme Kielland har i sitt innlegg vist til at Artsdatabanken omtaler en eneste storspove som har gjestet Gausel de siste årene, og observatøren er en grunneier. Allerede i mitt første innlegg kalte jeg Ecofacts bruk av rødlisten i denne sammenheng for misbruk. Det holder jeg fast på. Larsen nevner ikke disse opplysningene. Hvilke data er det Ecofact baserer seg på?

Der er ingen storspovebestand på Gausel, bare tilfeldige gjester. Tiltak for bevaring av rødlistede vadefugler blir gjort ved at mesteparten av Jærstrendene er gjort til naturvernområder. Dette vil aldri kunne skje på Gausel. Det er lenge siden området hadde noe å tilby et storspovepar som vil hekke.

Langs de landskaps- og fuglefredede strendene på Jæren er det mye folk. Likevel kan en hele året møte flokker av vadefugler som løper i strandsonen og finner føde blant råtnende tang og tare. De flyr opp og lander igjen et stykke borte. Lite snakk om barriereeffekt der.

Larsen har en lang utredning om metodikken i rapporten, og bruker begreper som «svært alvorlig miljøskade» og «betydelig miljøskade». Problemet er fremdeles at det overhodet ikke gir noen mening når den konkrete saken gjelder den/de tilfeldig gjestende storspovene på Gausel.

Les også

Storspovene i Gauselvågen er ikke mange

Dette er et storspove-spill

Jeg legger ikke fram et eneste faglig argument, skriver Larsen, mens Ecofact er «en nasjonalt anerkjent fagornitologisk instans». Hvordan kan jeg da anklages for «personangrep på vår ornitolog». Er det bare en? Jeg aner ikke hvem det er, så personangrep blir umulig. Jeg skulle ønske at denne ornitologen selv sto fram og forklarte hvilke fakta vedkommende bygger på. Og jeg ser gjerne at Larsen offentliggjør den del av rapporten som ornitologen har skrevet.

Jeg minnet i innlegget mitt også om at det er seks år siden disse påstandene om storspovene i Gauselhagene ble kraftig tilbakevist som helt uholdbare argumenter mot gangstien. I rettssaken vitnet leder for Stavangers kommunes miljøavdeling og tilbakeviste klart storspove-argumentet til grunneierne.

Det ikke vanskelig å forstå at jeg gjerne ville hatt gangstien for lenge siden. Like gjerne som jeg ville ha gangsti rundt Stokkavannene og Hålandsvannet og langs Hafrsfjord. Alle har kommet på plass etter årelange prosesser og uenighet med grunneiere. Jeg tror fremdeles at gangstien på Gausel en gang kommer gjennom nåløyet.

Innlegget mitt var et forsøk på å få seriøsitet i diskusjonen om storspoven. Og jeg som gammel hobbyornitolog har oppnådd å rette oppmerksomheten mot spillet som skjer i kulissene i denne betente saken. Det er da noe?

Les også

 1. Ny runde om storspoven i Gauselvågen: Grunneiere ber på nytt om at turveien flyttes bort fra stranden

 2. Storspoven er ikke og vil heller aldri bli en fast hage­fugl i Gausel­vågen. Dette er juristers mis­bruk av rød­listen

 3. Hageeiernes omsorg for storspovene bør tas på alvor. Kommunen bør gjøre strandlinja til område for vadefugler

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Fiskepiren stenges, ventende henvises til kjøpesentre: Uverdig, mener varaordfører i Suldal

 2. Mopedulykke i Eigersund - lettere skadet

 3. - Jeg har vært mer lettet enn glad i dag

 4. Det er kult å bo i London, men det koster skjorta

 5. Viking skjerpet seg etter pinlig omgang og reddet poeng

 6. Guardiola sammenligner Haalands mentalitet med Messis: – Jeg er veldig glad på hans vegne