Sykkeltunnel Stavanger–Sandnes: Billigere, enklere og raskere å bygge; god helseeffekt når langt flere sykler

DEBATT: En sykkeltunnel mellom Stavanger og Sandnes av prefabrikerte elementer vil være langt billigere enn den planlagte sykkelstamveien. Den kan også bygges mye raskere og med færre konflikter. Og langt flere vil sykle når en kan sykle trygt og tørt i all slags vær.

Publisert: Publisert:

Slik kan en vær- og trafikksikker sykkeltunnel langs motorveien mellom Stavanger og Sandnes se ut. Den vil være mye billigere og raskere å bygge enn den planlagte sykkelstamveien, og den tar ikke av matjord eller annen eiendom. (Illustrasjon: Ole Hauge)

Debattinnlegg

 • Erlend Kristensen
  Miljøpartiet De Grønne, Sandnes
 • Stian Ellingsen Lobben
  Lege
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

For fem år siden, 19. desember 2011, skrev Torfinn Ingeborgrud (MDG), Per Hassel Sørensen, gründer av Podbike, og undertegnede Erlend Kristensen et innlegg i Aftenbladet hvor vi stilte spørsmålet. Tør vi tenke nytt? Vi ønsket å fremme en ny løsning hvor sykkel kan avlaste trafikken hele året og uansett vær, også i kalde Norge. Vi hadde sykkeltunnel i tankene!

Etter denne kronikken sendte undertegnede Stian Ellingsen Lobben, som er lege, en epost med spørsmål om vi virkelig mente alvor. Vi svarte: «Selvsagt!» Stian svarte «BRA!» Dermed var kontakten opprettet.

Svært mye billigere

Men det har skjedd mye både her i regionen og ute i verden de siste fem årene. Det er derfor på tide med en oppdatering og relansering av ideen.

Eystein F. Husebye fra Oslo har tegnet og regnet på prisen for slike tunneler. Bymiljøetaten i Oslo syntes ideene hans var så gode at han i 2012 fikk 275.000 kroner til videreutvikling. Han har sammen med firmaet Sapa AS, som er ledende på aluminiumprofiler, beregnet at prisen pr. meter vil ligge på ca. 37.000 kroner.

I høst leste vi i Aftenbladet at Statens Vegvesen anslår at kostnadene for sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger vil komme opp i hele 94.000 kr pr. meter.

Sykkeltunnel er altså en bedre og rimeligere løsning, men vi velger allikevel det tradisjonelle.

Deler av sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes er allerede på plass. Men det tar tid før den er klar i 2023. Dette bildet ble tatt i 2011. Foto: Torstein Lillevik

Svært mye raskere å bygge

Vår region har satt oss mål om å være i førersetet for fremtiden og for smartby-konsepter. Men det virker ikke som vi søker nye løsninger eller bryr oss om prisen. Hverken Vegvesenet, politikere eller mediene har fulgt denne saken opp slik de burde.

Men det stopper ikke her. For nå snakkes det om at sykkelstamveien ikke blir endelig ferdig før i 2023. Vi forstår at det tar tid å bygge komplekse motorveier, men at det skal ta mer enn 10 år å bygge sykkelstamveier, kan vel ikke være annet enn oppsiktsvekkende. Det er tydelig at sykkel fortsatt ikke blir prioritert.

En sykkeltunnel vil kunne prefabrikkeres og tar 5 prosent av arealene, sammenlignet med sykkelstamveien. Det betyr færre ekspropriasjonssaker og gir spart matjord/tomtebruk. Derfor vil den kunne bygges på svært kort tid.

Tunnel de la Croix-Rousse for syklister i Lyon i Frankrike er 2 km lang og åpnet i 2014. Samme år svinget syklistene i Tour de France innom også. Foto: Sander van der Werf, Shutterstock/Scanpix

God erfaring

Det er ikke særlig populært å innføre rushtidsavgifter. Derfor burde politikerne strebe etter å etablere best mulige alternativer. Det er ikke alle som har råd til høye bompenger, har tid til å ta bussen eller våger seg ut i trafikken på sykkel. Men alle ville likt en trygg sykkeltunnel helt adskilt fra både bilene og dårlig vær. For eksempel ledet en sykkeltunnel i Lyon i Frankrike (se også her) til radikal økning i sykkelbruken. Det er grunn til å tro at denne effekten vil være enda større i Norge, hvor temperatur og vær ofte ikke inviterer til sykkelbruk. Mange vi snakker med sier de ville ha syklet om dette tilbudet kom.

 • Sjekk denne videoen av sykkel- og gangtunnelen i Lyon!

Nå tales det også om at Bergen kan få verdens lengste sykkeltunnel.

Hvorfor ikke også i Stavanger/Sandnes regionen?

Vil øke sykkelandelen betydelig

De områdene av sykkelstamveien som tar tid når det gjelder ekspropriasjoner eller andre grunner til forsinkelser, kan fremskyndes med sykkeltunnel som løsning. Videre burde vi også forlenget sykkelstamveien fra Stangeland til Bogafjell som sykkeltunnel. Det hadde heller ikke skadet å oppgradere den allerede planlagte sykkelstamveien med overbygninger og levegger langs hele ruten.

På sin S-pedelec kan Erlend Kristensen komme opp i en fart på 40 km/t.

Vi mener at slike prosjekter er spesielt viktige etter at elsykkelen kom på markedet. Elsykkel er en ennå ikke helt utnyttet og oppdaget transportrevolusjon. Med elsykkelen er sykkel blitt et alternativ til bilen for alle. En «sykkelmotorvei» vil lede til at vi kan sykle raskere, men samtidig trygt. Et felt for dem som vil sykle sakte og et forbikjøringsfelt for dem som holder høyere fart. Dersom vi også tillater raske elsykler, såkalte S-pedelec, som går i 40 km/t, slik de ønsker i California, vil vi kunne bruke mindre tid mellom Sandnes og Stavanger enn med bil i rushtiden. (S-pedelec: S for «speed»/hastighet; pedelec for pedal electric cycle.)

Tiden trumfer alt og dermed kan en slik tunnel lede til at sykkelandelen stiger fra skarve 5 til kanskje 30 prosent og vel så det, hele året. Sykkeltunnelen vil gi en smitteeffekt og folk vil oppdage at det fint går an å sykle også utenom tunnelen. Sykkel kan få en ny gullalder!

Vil gi stor helseeffekt

Vi sparer ikke bare tid, men vi får bedre helse på «kjøpet». Inaktivitet er en av de store helseproblemene i samfunnet i dag. Vi har begge arbeidet for å begrave myten om at elsykling ikke gir trening, ved utgivelse av bok og forskning.

Les også

Erlend el-sykla seg slank

Les også

Gir elsykkel betre helse?

Bygging av gang- og sykkelvei i urbane strøk gir en samfunnsmessig gevinst på fire–fem ganger kostnaden og er langt mer lønnsom enn de fleste vegprosjekter, ifølge Transportøkonomisk institutt. Redusert sykefravær og positive helseeffekter er av de viktige oppsidene i slike prosjekter. Sykkelulykker og sykdom på grunn av syklistenes eksponering for lokal luftforurensning er blant nedsidene. Forholdene mellom disse faktorene kan påvirkes i gunstig retning ved bygging av sykkeltunnel hvor man kan redusere risikoen både for ulykker og overdoser av svevestøv.

Langt på overtid

En sykkeltunnel vil kunne avlaste veiene hele året og uansett vær. Dermed reduseres behovet for dyre veiutbygginger. Den vil også lede til lavere CO₂-utslipp. Tar vi med bedret livskvalitet og sparte helseutgifter er det antakelig ingen prosjekter som vil kunne gi like store samfunnsøkonomiske gevinster.

Vi er fem år på overtid i forhold til å tenke originalt! Det er på tide at flere åpner opp øynene for nye smarte løsninger for byutviklingen også i vår region!

Publisert:

Les også

 1. Ni kilometer sykkelstamvei vedtatt

 2. Stortinget venter på sykkelstamveien

 3. Nesten 100.000 per meter sykkelstamvei

 4. Pengene ruller i vei på sykkelstamveien

Mest lest akkurat nå

 1. Mamma Ingebrigtsen ble forferdet over Jakobs løp: – Han er tross alt 20 år i dag og må få bestemme selv

 2. Politiet hjelper turgåer som har gått seg vill

 3. Ekteparet ivrer for at flere skal oppleve det gode livet på Nesflaten

 4. Ny E18 ved Larvik kostet 5,2 mrd. kroner. På veien forsvant avkjøringen til byen.

 5. To smittet av koronavirus i Randaberg

 6. – Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet

 1. Erlend Kristensen
 2. Smartby
 3. Sykkel
 4. Stavanger
 5. Helse