• «Ordførerduoen ser nok for seg et løft på målingene dersom de lykkes i sitt bakstreverske felttog», skriver Gunnar Jan Johnsen. Pål Christensen

Wirak frykter valget

DEBATT: De harde ordvekslinger over temaet bompenger og rushtidsavgift er tydelige tegn på at valget nærmer seg. Tydeligst er dette i Sandnes.