Bedre boligmarked for unge er vårt ansvar

DEBATT: Selvsagt er det et politisk ansvar å bry seg om unges muligheter i boligmarkedet!

«For meg som høyremann er det å lage ordninger for hjelp-til-selvhjelp i tråd med de beste verdikonservative tradisjoner om selveierdemokrati», skriver John Peter Hernes.
  • John Peter Hernes
    John Peter Hernes
    Kommunalråd og gruppeleder for Høyre, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tore Johannesen i Norske Boligbyggelags Landsforbund har i Stavanger Aftenblad 1. mars et innlegg om «Lånegaranti for unge boligkjøpere er ikke et politisk ansvar».

Garantihjelp til førstegangsetablerere er ikke tukling med et velfungerende marked fritt for politisk inngripen. Tvert i mot skyldes problemene vi ønsker å løse, politisk regulering av nyere dato. Låne- og boligmarkedet er gjennomregulert og spillereglene i er i høyeste grad politikk. For meg som høyremann er det å lage ordninger for hjelp-til-selvhjelp i tråd med de beste verdikonservative tradisjoner om selveierdemokrati.

Skal redusere forskjellene

Ordningen vi foreslår er god medisin mot økende forskjeller. Selv om Norge har minst forskjeller i verden, har de økt fra 1980-tallet, enten regjeringen har vært rød eller blå. Det samme skjer i andre land.

Reduserte rentefradrag på lån, og så innføring av kravet til 15 prosent egenkapital, bidrar til økte forskjeller. For de fleste med vanlige inntekter har mye av formuesoppbyggingen skjedd gjennom sparing i egen bolig. Dagens unge vil sannsynligvis aldri få den formuesveksten på bolig som Tore Johannesen har fått.

Like mennesker får ulike muligheter. For to unge par med studielån og grei inntekt, så vil det i løpet av 10 år bli betydelige forskjeller i økonomien om man har kunnet kjøpe sin egen bolig og spare i den, eller om man har måttet leie tilsvarende bolig. De som av ulike grunner kunne kjøpe en bolig, har betalt «leie til seg selv», og fått skattefradrag for renteutgiftene. Det parallelle paret uten den nødvendige egenkapitalen, leier en nøyaktig lik bolig og sitter igjen med null verdier. De har betalt leie til en utleier som har kunnet bygge sin formue og fått rentefradraget for lånet på boligen.

Å hjelpe unge inn i markedet som selveiere, er et godt virkemiddel for å unngå økte forskjeller.

Brede ordninger

Der er mange ordninger for å hjelpe unge inn på eiendomsmarkedet. De er ofte dyre for kommunene, samtidig som de treffer tilfeldige grupper som «vinner» i ulike former for loddtrekninger. Det er også en svakhet at mange ordninger kun knyttes til nybygging av boliger, enten det er selvbyggerboliger, «eie-for-leie» eller andre konsepter. Nybygg utgjør en brøkdel av markedet: Jeg mener det er en stor fordel å lage brede ordninger der de unge står fritt til å finne boliger også i den største delen av markedet, nemlig brukte boliger.

Noen bekymres også over at vårt forslag vil kunne føre til prispress i markedet og økt gjeldsgrad i norske husholdninger. Det er ikke unge førstegangsetablerere som skaper prispress i markedet. Det er naturlig nok kjøpere med god råd som presser opp prisene. Gjerne etter å ha tjent på verdistigning av forrige bolig.

Brukt boligen som «minibank»

Mange økonomer er med rette bekymret for gjeldsgraden i norske husholdninger. Det er feil å peke på dem i etableringsfasen som ansvarlige for norske husholdningers høye gjeld. Høy gjeldsgrad skyldes først og fremst at de som har surfet på økte eiendomsverdier, har brukt boligen som «minibank» til nye lån til biler, båter, hytter, reiser og andre kjekke ting.

Tore Johannesen og jeg er enig i at vår garantiordning ikke bør knyttes opp mot foreldres økonomi. En enklere og mer rettferdig ordning er å bare se på den/de unges egen økonomi, samtidig som vi er «strenge» på hva som skal til for at kommunen stiller opp som garantist. Eksempelvis at man ikke kan ha andre lån dersom kommunen skal garantere. Har man formuesverdier, må de selvsagt legges i potten som egenkapital. Videre skal kommunen bare garantere for boliger som har en fornuftig pris, og lånetakeren må tilfredsstille bankenes vanlige krav med tanke på renteøkninger og lignende.

Nødvendige, nye tanker

Jeg håper Norsk Boligbyggelag og Tore Johannesen ikke blir en motspiller, men heller bidrar positivt i en debatt hvor vi tenker nødvendige, nye tanker for et bedre boligmarked som bidrar til økonomiske muligheter og gode bomiljø for flere.

Publisert: