• «Jeg er takknemlig for de generasjonene som gikk foran, som gjør at jeg i dag kan være politiker på lik linje med en mann. Som gjør at jentene mine kan utdanne seg til det de vil», skriver Anne Kristin Bruns. Her fra 8. mars 2018. Jan Inge Haga

Kvinnedagen er en seiersdag

DEBATT: For meg er kvinnedagen en seiersdag, hvor jeg får muligheten til å rette søkelyset på kvinnene som har gått foran meg, og kvinnene som kommer etter.