• «Pårørende må melde om mistanke om utvikling av demens. Det er ikke noe som skal skjules for omgivelsene», skriver Gunnar Vigesdal. Jarle Aasland

Kan hørselstap framskynde utvikling av demens?

DEBATT: Får en i familien demensdiagnose, rammes hele familien. Hjelpen finnes, bruk den.