Oljeindustrien kartlegger sine kvikksølvutslipp nøye

DEBATT: Roar Jørgensen peker på oljeindustrien som kilde til kvikksølvforurensning av fisk og annet maritimt liv i norske havområder i Aftenbladet 7. januar.

«Kvikksølvkonsentrasjonene på de mest forurensede stasjonene nær utslippene fra plattformene er lave», skriver Egil Dragsund.
  • Egil Dragsund
    Fagsjef, miljø i Norsk olje og gass
Publisert: Publisert:
Les også

Ønsker vi oljevirksomhet midt i matfatet?

icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som Jørgensen helt riktig påpeker, er det fiskeforbud etter kveite i et område vest av Sklinnabanken på grunn av mengder kvikksølv påvist i store kveiter. Både mattilsynet og Miljødirektoratet leter etter kilden, som foreløpig ikke er funnet.

Svært detaljert miljøovervåking

Jørgensen hevder at Miljødirektoratet har avvist at Europas tidligere dumping av avfall er en mulig kilde. Dette er ikke tilfelle, det er fortsatt en aktuell kilde. Det er imidlertid grunn til at myndighetene ikke nevner
oljeindustrien som en mulig kilde. Oljeindustrien på norsk sokkel gjennomfører årlig en omfattende og svært detaljert miljøovervåking
av havmiljøet. Det foreligger resultater fra mange tusen prøvepunkter hvorav noen er undersøkt helt tilbake til 70-tallet. Overvåkingen blir gjennomført av uavhengige forskere som er godkjent av Norsk Akkreditering for denne type undersøkelser. Programmet som skal gjennomføres det enkelte år, blir
vurdert av en uavhengig ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet. Den samme gruppen går også gjennom resultater og rapporter etter endt undersøkelse. Rapportene oversendes til Miljødirektoratet og presenteres deretter i seminarer med inviterte myndigheter, eksperter og
forskere som ikke har deltatt i undersøkelsene.

Alle resultater blir lagret i en database, som er åpen for forskere. I motsetning til hva Roar Jørgensen hevder er det er ingenting i dette enorme
datamaterialet som indikerer at oljeindustrien er en kilde til problemene ved Sklinnabanken.

Lave konsentrasjoner

Kvikksølvkonsentrasjonene på de mest forurensede stasjonene nær utslippene fra plattformene er lave. Faktisk så lave at de ville bli kategorisert i miljøtilstand «Svært god» til «God» hadde prøven vært fra kystfarvann.

Jørgensen kommer i tillegg med noen merkelige påstander om utslippsmengder fra industrien. Alle utslipp til sjø fra plattformene blir prøvetatt flere ganger i året etter krav fra Miljødirektoratet som
følger opp kravene med tilsyn på plattformene. Prøvene sendes inn til godkjente laboratorier for videre analyser. Der det påvises kvikksølv, er dette i svært lave konsentrasjoner.

Mange steder ligger mengden under deteksjonsgrensen. Totalt slippes det ut sju til ni kg per år. Kvikksølvet stammer fra berggrunnen der olje og gass hentes opp. I tillegg kommer utslipp til luft som utgjør noen titalls kilo.

Sikker håndtering

Fortsatt er disse som sagt, ikke påvisbare i miljøet. Kvikksølvet fra oljeindustrien kommer fra berggrunnen der olje og gass har ligget lagret i millioner av år. Avleiringer i rørledninger og annet utstyr blir ivaretatt på en forsvarlig måte både når det kommer til helse og miljø gjennom en sikker håndtering og videre behandling av avfallet.

Poenget er at oljeindustrien kartlegger sine utslipp nøye, og disse er åpent tilgjengelige i databaser og Norsk olje og gass sin egen Miljørapport. Når Jørgensen insinuerer at industrier er skyld i utslipp som
man fortsatt leter etter kilden til, er det viktig at dette feilaktige bildet korrigeres.

Publisert: