• «På hjemmesidene til Kraft Bank blir lånene fortsatt presentert som hjelpepakker til mennesker i økonomisk nød, men det er umulig å finne noe om rentene», skriver Ove Eide. (Skjermdump fra hjemmesiden til Kraft Bank, påført understreking.)

Kapitalismen − motiv og ansvar

ØKONOMI: Kapitalismen er en dynamisk og uunnværlig drivkraft i arbeidet med å skape vekst og velstand, men kapitalistene har også et moralsk og økonomisk ansvar.