Utfordrende å rekruttere spesialister

DEBATT: Aftenbladets «Ung i korona» har tatt opp det viktige temaet med de økte helseutfordringene som barn og unge har hatt og har i forbindelse med korona-tiden.

«Hvis helseforetaket ønsker spesialister i psykisk helsevern, krever det ressurser og langsiktig investering», skriver Aina Frøytlog Nordahl og Frank Leira-Johansen.

Debattinnlegg

 • Aina Frøytlog Nordahl
  Psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for psykologene i Helse Stavanger
 • Frank Leira-Johansen
  Psykologspesialist og varatillitsvalgt for psykologene i Helse Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Psykisk helsevern for barn og unge har måttet gjøre store omstillinger i forbindelse med markert økte henvisninger siden november 2020. En søker kreative løsninger og samarbeider godt. Den enkelte fagperson strekker seg imidlertid langt. Dette er forhold som tillitsvalgtsappratet og verneombudene har vært engasjerte i og samarbeidet med ledelsen om.

Ikke bærekraftige

Ordningene med kveldspoliklinikk og andre tiltak er imidlertid ikke bærekraftige over tid, og det vil kreve andre langsiktige løsninger for å unngå langtidssykemeldinger og turnover. Derfor er det flott at en nå initierer tiltak ut 2022, selv om det ikke er utenkelig at den økte etterspørselen etter psykisk helsetilbud vil vedvare etter dette.

Det er stort sett alltid mangelen på konkurransedyktig lønn, som er det største hinderet for rekruttering.

En forstår at det ikke vil hjelpe med penger i denne saken på kort sikt, og at det kan være utfordrende å rekruttere spesialister innen barne- og ungdomspsykiatri og psykologi. Generelt sett har det vært en utfordrende rekrutteringssituasjon for psykologer i Helse Stavanger. Det er flere grunner til dette. Vi er blant annet i en tøff konkurranse med store byer som Oslo, Bergen og Trondheim, all den tid Stavanger ennå ikke har en psykologutdannelse ved universitetet. Når det er sagt, har det vært enklere å rekruttere psykologer til psykisk helsevern for barn og unge, enn til psykisk helsevern for voksne den senere tiden.

Les også

Psykologen: Fire ting ungdommen selv forteller at de ønsker fra foreldrene

Les også

Ulrikke Torgersen (24) mener regjeringen har sviktet unge som trenger hjelp

Pengene er hovedutfordringen

Yngre psykologer har i alle fall søkt seg til barnefeltet. For eksempel: De to sist utlyste psykologstillingene i psykisk helsevern for barn og unge i Helse Stavanger hadde henholdsvis hele 12 og 10 søkere. Når disse legene og psykologene ansettes, jobber de og utvikler seg i spesialistledede tverrfaglige team, og får løpende kvalitetssikret sitt arbeid av spesialister. Det gir tjenestene økt kapasitet, som så igjen gjør det lettere å beholde spesialister. Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Stavanger, vil kunne ha kapasitet til å romme og utvikle mange flere slike leger og psykologer i spesialisering. Her synes det ganske tydelig at pengene er hovedutfordringen.

Det ser en også i de tilfeller der en får spesialister på søkerlistene. Da er det stort sett alltid mangelen på konkurransedyktig lønn som er det største hinderet for rekruttering. Når muligheten for å rekruttere byr seg, står pengene igjen som den største utfordringen.

Krever langsiktig investering

Generelt i helseforetaket ved både voksen- og barnefeltet innenfor psykiatri/psykologi er også lønnsnivået lavere for yngre psykologer og unge spesialister sammenlignet med andre steder i landet. Hvis helseforetaket ønsker spesialister i psykisk helsevern, krever det ressurser og langsiktig investering. En heving av lønnsnivået som stimulans for å tiltrekke seg arbeidskraft og opprettelse av flere stillinger vil kunne hjelpe. Dette synes også nødvendig for ikke å risikere å miste de spesialistene en allerede har. 

Ved St. Olavs hospital i Trondheim fikk en nylig gladmeldingen om at barn og unge er et satsingsområde for 2022, med en økning i budsjett på 20 millioner kroner. Helse Stavanger kan også trenge et slikt løft. Det sies at den beste dagen for å plante et tre var for tjue år siden. Den nest beste dagen er i dag. Denne parallellen synes tydelig spesielt for barn og unge i Stavanger-området og det psykiske helsetilbudet i dag.

Les også

 1. Da alle planene gikk i grus måtte Hanne Andersen (18) tenke nytt

 2. Mobbeombudet: – Den digitale mobbingen er ekstra vond fordi den kommer hele døgnet og den treffer deg når som helst

Publisert:
 1. Debatt
 2. Psykisk helsevern
 3. Helse Stavanger
 4. Psykisk helse
 5. Psykologi

Mest lest akkurat nå

 1. Klart for fjerde koronavaksinedose i Stavanger

 2. – Hvalrossen Freya er nok på vei mot Rogaland nå

 3. Kjørte i 94 km/t i 60-sonen - mistet førerkortet

 4. Het kokkekonkurranse på siste dag av Gladmatens comeback-år

 5. «Klart det er mulig å dusje på natten»

 6. – Å bli rusfri e jækla krevende. Men jækla kjekt óg.