Mest riktig å avlyse muntlig eksamen for vg3

DEBATT: Store forskjeller i opplæringstilbudet til elevene dette året, kombinert med smittevernhensyn, gjør at vi vurderer det som mer forsvarlig å avlyse muntlig eksamen for vg3-elevene i år.

«Inneværende skoleår har vært preget av varierende undervisningskvalitet med stadige vekslinger mellom ulike smittevernregimer, perioder med karantene for elever og lærere, og ulike kombinasjoner av hjemmeskole, digital og fysisk undervisning», skriver Åshild Knutzen og Bjørn Brown.
  • Åshild Knutzen
    Fylkeshovudtillitsvald, Utdanningsforbundet Rogaland
  • Bjørn Brown
    Fylkeshovudtillitsvald, Utdanningsforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Koronapandemien har skapt nye og vanskelige dilemmaer i skolen. I en slik unntakstilstand må man vurdere hvilke valg som gjør minst skade. Eksamen er viktig i norsk skole, men for å sikre forutsigbarhet for elever, lærere og skoleledere, anbefalte Utdanningsforbundet allerede i januar å avlyse alle eksamener både i grunnskolen og i den videregående skolen denne våren.

Regjeringen har likevel besluttet å gjennomføre muntlig eksamen for elever i 10. klasse og for avgangselevene i videregående. Skriftlig eksamen, praktisk og muntlig-praktisk eksamen har imidlertid blitt avlyst. Etter vår vurdering hadde det vært hensiktsmessig å avlyse også muntlig eksamen.

Hensynet til rettferdighet for elevene og forutsigbarhet for både elever, lærere og skoleledere bør vektlegges.

Store forskjeller

Inneværende skoleår har vært preget av varierende undervisningskvalitet med stadige vekslinger mellom ulike smittevernregimer, perioder med karantene for elever og lærere, og ulike kombinasjoner av hjemmeskole, digital og fysisk undervisning. Ulike nivå på smitteverntiltakene i primærkommunene har medført store forskjeller i opplæringstilbudet til elevene i Rogaland gjennom skoleåret.

Eksamen skal være i samsvar med nasjonal læreplan i faget. Vi stusser derfor over at regjeringen begrunner gjennomføring av muntlig eksamen med at oppgavene utarbeides lokalt. Selv når eksamensoppgavene utformes på den enkelte skole, mener vi det er usikkert om eksamen i denne situasjonen vil gi informasjon om elevenes kompetanse på like vilkår. Gjennomføring av muntlig eksamen som er basert på ulike vilkår for læring, både mellom individer, klasser og skoler, vil neppe medføre en rettferdig vurdering. En eksamenskarakter blir en del av grunnlaget for opptak til videre utdanning. Vi er i tvil om hensynet til et rettferdig opptak ivaretas godt nok med regjeringens beslutning.

Les også

Kan ikke ha eksamen i et fag man ikke har hatt

Praktiske utfordringer

I tillegg til det rent faglige kommer praktiske utfordringer knyttet til selve gjennomføringen av muntlig eksamen. Det ble nylig publisert nasjonale retningslinjer for å sikre en mest mulig lik håndtering i og med pandemien. Disse besvarer noen av problemstillingene, men langt fra alle. Retningslinjene krever for eksempel at eleven møter opp fysisk for at eksamen skal kunne gjennomføres. Er det et forsvarlig krav i en pandemi? Fysisk oppmøte skal også være normalordningen for sensorene, men det tillates at ekstern sensor kan delta digitalt. I slike tilfeller er det slett ikke sikkert at teknikken vil fungere slik den skal. Vil en teknisk svikt være grunnlag for å klage på formelle feil og dermed gi rett til ny eksamen?

Sensorarbeid fordrer at lærere reiser på kryss og tvers av skoler og kommunegrenser. Hvordan håndterer man en situasjon hvis det er rødt nivå på den skolen man reiser fra og gult nivå på den man reiser til, eller omvendt? Og flere lærere spør nå om det er mulig å trekke seg som sensor, ettersom muterte virus skaper mer uforutsigbare forhold enn da de sa ja til å påta seg oppdraget.

Til elevens beste

Store forskjeller i opplæringstilbudet til elevene dette året, kombinert med smittevernhensyn, gjør at vi vurderer det som mer forsvarlig å avlyse muntlig eksamen for vg3-elevene i år. Hensynet til rettferdighet for elevene og forutsigbarhet for både elever, lærere og skoleledere bør vektlegges. Dette var argumenter for å avlyse skriftlig eksamen, og vi kan ikke se at det forholder seg stort annerledes med muntlig.

Selv om det ikke vil være en ønskesituasjon å avlyse muntlig eksamen, mener vi det er til elevens beste å bruke resten av skoleåret til opplæringsaktiviteter som sørger for at standpunktkarakterer kan settes på forsvarlig måte.

Publisert: