Et nødvendig politisk oppgjør

DEBATT: Vi er uenige om mye, men enige om dette: Det er helt urimelig å legge ansvaret for 22. juli 2011 på noen av dem som selv var målet for terrorangrepet, skriver førstekandidater fra Rogaland fra ni partier.

25. juli 2011: Stavanger sentrum. Barn og vokstne står i Kiellandhagen ved Breiavatnet i Stavanger. Flere tar bilde. I vannet ligger blomsterbuketter og roser. Langs vannet er det tent stearinlys og gravlys. Omtrent 75.000 gikk i fakkeltog til minne om terroren i Oslo sentrum og på Utøya

Debattinnlegg

  • Debatt
Publisert: Publisert:
  • Inlegget er skrevet av listetoppene: Hadia Tajik (Ap), Tina Bru(H), Roy Steffensen (Frp), Olaug Bollestad (KrF), Geir Pollestad (Sp), Ingrid Fiskaa (SV), Iselin Nybø (V), Ulrikke Torgersen (MDG) og Mímir Kristjánsson (Rødt)
iconDenne artikkelen er over ett år gammel


Professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI hevder i et innlegg i Stavanger Aftenblad at Arbeiderpartiet og AUF misbruker 22. juli politisk. Påstanden er grov og den er feil.

Vi som skriver denne kronikken representerer bredden i det politiske Norge. Vi er alle førstekandidater for våre partier i Rogaland.

Vi er uenige om mye, men enige om dette: Det er helt urimelig å legge ansvaret for 22. juli 2011 på noen av dem som selv var målet for terrorangrepet. Bare gjerningsmannen selv hadde ansvaret for terrorangrepet han begikk.

Verken høyreekstremisme eller voldelig islamisme oppstår av seg selv eller vokser frem i et fullstendig tomrom.

Et felles ansvar

Vi ser verdien av å skrive denne kronikken sammen, fordi vi mener at å ta et oppgjør med ekstreme og voldelige holdninger er et felles ansvar, på tvers av partier. Det spiller ingen rolle om holdningene er høyreekstreme, venstreekstreme eller bunner i voldelige tolkninger av religiøse tekster. Vi tar like tydelig avstand fra det – og vi ser behovet for å snakke om hvor ekstreme og voldelige holdninger kommer fra.

Verken høyreekstremisme eller voldelig islamisme oppstår av seg selv eller vokser frem i et fullstendig tomrom. Noe av ubehaget knyttet til terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011 og mot Al-Noor Moskeen i Bærum i 2019 handler også om at gjerningsmennene har vokst opp midt i blant oss, som en av oss, og likevel begått terrorhandlinger på norsk jord. Utgangspunktet til Gjems Onstad er et vedtak fra Aps landsmøte om å nedsette en ekstremismekommisjon for å gå dypere inn i hvordan ekstremismen oppstår og lære mer om hvilke tiltak som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme. Selvsagt må spørsmålet om det skal settes ned en slik kommisjon være gjenstand for alminnelig politisk debatt. Blant oss som har skrevet denne kronikken er det ulike meninger om hvorvidt en slik kommisjon er hensiktsmessig og nødvendig.

Ikke verdige ofre?

Men det vi uansett er enige om er at for å bekjempe ekstreme og voldelige synspunkter så er man nødt til å ha kunnskap om hvordan de kan vokse frem midt blant oss. Vi er undrende til at dette virker så provoserende på Gjems-Onstad. Særlig når vi samtidig ser at han er mer enn villig til å plassere skyld på Arbeiderpartiet og AUF. Det kan virke som han ikke mener de er tilstrekkelig verdige ofre, og at de selv bærer ansvar for ha vært målet for en terrorhandling. Det tar vi avstand fra.

Vi merker oss at han tror en offentlig diskusjon om den ekstreme ideologien bak 22. juli er ment som «et oppgjør med all den latente ondskapen i høyrepolitikk». Vi skjønner ikke hvor han tar det fra. Gjems-Onstad setter selv likhetstegn mellom «høyrepolitikk» og voldelig høyreekstremisme, som vitterlig ikke er det samme. Han begår også samme feil når han mener at norsk venstreside må stå til ansvar for voldelige venstreekstreme bevegelser andre steder i verden. Slik kan ikke et politisk oppgjør med ekstreme holdninger arte seg: At alle som kan komme til å bli assosiert med en ideologi står til ansvar for den. Det vil være like absurd som å mene at alle som har sagt noe fordomsfullt er ansvarlige for ekstreme voldshandlinger. Slik er det ikke.

Les også

Solveig G. Sandelson: «Pakka vi alt som smerta ved 22. juli heilt ned i roser?»

Les også

Aftenbladet meiner: «At 22. juli-angrepet var eit politisk og ideologisk angrep på Ap og AUF, blei tona ned. Vi manglar ennå det ideologiske oppgjeret»

Faktafeil

Kronikken hans i sin helhet skjemmes også av sentrale faktafeil: Han skriver at «AUF og Ap tredde plasseringen» av minnesmerket ved Utøya «ned over hodene på naboene». Men beslutningen om minnesmerket ble fattet i 2017, da Høyre og Fremskrittspartiet satt i regjering, etter lange og grundige runder med alle berørte. Han skriver også at «en sentral Ap-politiker» skal ha vært en av de første politikerne som kom til landsida mens skytingen pågikk. Vi vet ikke hvem han eventuelt sikter til.

Uansett er spørsmålene Gjems-Onstad mener en sivil person bør få, om hva han/hun gjorde for å få «passive politimannskaper» ut til Utøya eller hvorfor vedkommende ikke selv prøvde å begå en heltedåd, helt urimelige. Ingen politikere kan gripe inn i politiets operative oppgaveløsning, selvsagt heller ikke mens operasjonen pågår. Ingen sivile personer kan forventes å mestre en umulig og umenneskelig situasjon der det skytes mot barn og ungdom. Vi bruker plass på å imøtegå akkurat denne påstanden fordi vi er vant til å lese slike anklager mot folk fra Ap og AUF i kommentarfelt på nett, men det er overraskende å lese det fra en professor. Han burde vite bedre.

Gjems-Onstad skriver mot slutten av sin kronikk at vi trenger «som fellesskap» å ta et oppgjør «over hele det politiske spektrum». Det er det vi gjør nå. Vi tar et helt nødvendig oppgjør med de grove feilslutninger som Gjems-Onstad selv har forfektet. Og vi gjør det over hele det politiske spektrum.

Publisert: