Sentrumsplanen fungerer så lenge den blir gjennomført

DEBATT: Hva er poenget med en syv år lang prosess med å utarbeide Sentrumsplanen og et bredt politisk flertall i bystyret, hvis vedtakene ikke skal gjennomføres i praksis?

«Det var bred politisk enighet om de overordnede føringene i Sentrumsplanen», skriver Thomas Bendiksen.
  • Thomas Bendiksen
    Repr. i utvalget for by- og samfunnsutvikling, nestleder i Eiganes/Våland kommunedelsutvalg, MDG
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ingebjørg S. Folgerøs (Aftenbladet 11. januar) skepsis til å implementere vedtakene i sentrumsplanen er urovekkende.

Det overordnede målet i planen er å styrke sentrum ved å tilrettelegge for vekst i næring, bolig og andre sentrumsfunksjoner. Sentrum skal kunne tilby et historisk, aktuelt og fremtidsrettet innhold, og det skal være attraktivt å reise miljøvennlig til, og rundt i Stavanger sentrum.

Bred politisk enighet

Det er naturligvis politiske uenigheter om enkelte detaljer i en slik stor plan, men det var tross alt bred politisk enighet om de overordnede føringene i Sentrumsplanen. Høyre, som Folgerø er medlem av, bidro til å danne flertall for hele 30 av de 32 vedtakene som ble gjort av bystyret i mars 2019. Og det etter flere år med tverrpolitisk samarbeid og behandlinger i mange folkevalgte organer.

Folgerø velger å beskrive bystyrets flertallsvedtak som å fjerne biltrafikk, stenge kjøreveier og redusere parkeringen. Man kan også velge en mer positiv vinkling; å tilrettelegge for gående og syklister, forbedre forholdene for kollektivtrafikken og benytte verdifulle arealer til annet formål enn parkering. Alt i tråd med både lokale og nasjonale føringer. Det vil fortsatt være fullt mulig å besøke Stavanger sentrum med bil, samtidig som vi videreutvikler med gå- og sykkelvennlige byrom, gater og veier.

Vi får håpe det ikke er flertall for Folgerøs skepsis til den vedtatte Sentrumsplanen og hennes utsagn om at det ikke ser lovende ut for Stavanger sentrum. Statistikken viser i alle fall noe helt annet. I 2019 økte omsetningen med fire prosent. Samtidig var det sju prosent flere passeringer gjennom tellepunktene i gågatene og 10 prosent flere kollektivreisende. Altså, en positiv utvikling, på tross av etablering av bomring og økt netthandel.

Nei til omkamp

Sentrumsplanen er vedtatt, og vi bør heie på at det nå lages en plan over hvordan tiltakene skal fases inn for å styrke sentrum og gjør det enda mer attraktivt, både for dem som går, sykler, tar bussen eller kjører bil. Det siste våre innbyggere og næringer trenger, er en omkamp.

Publisert: