Skrinlegg planene om datasenter på Kvernaland

DEBATT: Det tar tusen år å bygge bare noen centimeter med matjord. Derfor er det ikke regnet som en fornybar ressurs. Når vi ødelegger den, blir den borte også for kommende generasjoner.

«Planområdet dekker en enorm del av det artsrike landskapet på Kalberg. Her finnes mange truede og sårbare arter, og arter Norge har et ansvar for å beskytte», skriver Eira Sjølyst-Kverneland. Her fra Fagrafjell transformatorstasjon. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

  • Eira Sjølyst-Kverneland
    Leder i Jæren Natur og Ungdom
Publisert: Publisert:

I Time kommune på Jæren, ønsker selskapet Green Mountain å bygge ut et enormt datasenter, med tilhørende kraftkrevende industri. Dersom prosjektet realiseres vil det rasere enorme arealer verdifull matjord, samt ødelegge viktig natur. Natur og Ungdom, samlet digitalt til landsstyremøte 30.-31. januar, krever at kommunen setter foten ned og sier nei til planene om datasenter på Kvernaland.

Truede og sårbare arter

Planområdet dekker en enorm del av det artsrike landskapet på Kalberg. Her finnes mange truede og sårbare arter, og arter Norge har et ansvar for å beskytte. I Frøylandsbekken, som renner gjennom planområdet, finnes det elvemusling. Dette er en norsk ansvarsart. Ansvarsarter har en betydelig del av sin utbredelse i Norge, og om lag halvparten av de europeiske bestandene av elvemusling finnes her. Elven er også det viktigste gyteområdet for ørreten i Frøylandsvatnet. Området har et rikt fugleliv, og den sterkt utrydningstruede hubroen jakter her. Blant viktige naturtyper finner vi slåttemark, kystlynghei og de svært artsrike gammeleikene, såkalte hule eiker. Disse er så viktige for norsk artsmangfold at de har ekstra beskyttelse gjennom naturmangfoldloven.

Naturen forsvinner bit for bit over hele landet, og i utallige kommuner ligger planene klare for ny industri, kraftproduksjon og hyttefelt som skal sikre arbeidsplasser og økonomi. Da må det gjøres harde prioriteringer for å hindre at alt forsvinner på en gang, og det er altfor mange gode grunner til å skrinlegge planene om datasenter på Kalberg på Kvernaland.

Planområdet dekker store arealer verdifull matjord. Kun 3 prosent av Norges areal er dyrket mark, og av disse er kun 1 prosent egnet til matkorndyrking. Nå kan store arealer av denne viktige ressursen bli bygget ned med planene som foreligger for datasenteret og tilhørende industri.

Stadig større usikkerhet

Det tar tusen år å bygge bare noen centimeter med matjord, og det er derfor ikke regnet som en fornybar ressurs. Når vi ødelegger den, blir den borte også for kommende generasjoner. Vi som er unge i dag, vil oppleve en verden med stadig større usikkerhet knyttet til matproduksjon. Befolkningsvekst, temperaturøkning og ekstremvær vil legge stadig større press på den globale matproduksjonen, og vi bør derfor øke selvforsyningsgraden i Norge.

Publisert:
  1. Debatt

Mest lest akkurat nå

  1. I en alder av 19 og 17 år har de vært på alle de 44 hyttene til Stavanger turist­forening

  2. Han har toppet hitlister i hele verden, men i Stavanger vil han alltid være sønnen til Bente og Oli

  3. Reaksjoner mot NRKs TV-bilder: Slik forsvarer kanalen vurderingene

  4. Matspesialist Maggi Gausel gir deg 19 sunne oppskrifter

  5. Lukakus gråt før seieren: – Chris, jeg elsker deg

  6. Butikktyv med kniv i Stavanger sentrum